Klimatické výzvě se musíme postavit moudře a s nejvyšší naléhavostí (20.11.2013)20.11.2013 – Generální tajemník OSN Pan Ki-mun na klimatické konferenci OSN varoval, že se stačí podívat na Filipíny, abychom dohlédli nebezpečných důsledků změny klimatu. Ve Varšavě vyzval delegáty, aby se k problému postavili čelem a připravili cestu k nové závazné mezinárodní úmluvě do roku 2015.

Pan Ki-mun_VarsavaFoto: OSN

„Změna klimatu ohrožuje současné i budoucí generace…. Věda mluví jasně: lidská činnost je dominantní příčinou klimatické změny. Netřeba obviňovat přírodu,“ řekl šéf OSN.

V souvislosti s rostoucími emisemi skleníkových plynů připomněl Pan Ki-mun svou letošní cestu na Island, kde dochází k nejrychlejšímu úbytku ledovců. „Říkali mi, že pokud nebudou přijata rázná opatření, Island se brzy může stát zemí, kde už nebude žádný led.“ Jako další příklad uvedl nedávnou návštěvu v oblasti Sahelu, kde extrémní sucha ohrožují rozvoj i bezpečnost regionu.

„Všichni, kdo jsme teď tady na konferenci ve Varšavě, máme odpovědnost. Klimatické výzvě se musíme postavit moudře a s nejvyšší naléhavostí. Musíme se odhodlat tento problém skutečně řešit,“ řekl šéf OSN a dodal, že je velmi znepokojen tím, že dosavadní úsilí mezinárodního společenství je nedostatečné, abychom dokázali udržet nárůst průměrné globální teploty pod úrovní 2⁰C ve srovnání s dobou před průmyslovou revolucí.

Pan Ki-mun současně uvedl, že situace na nízkouhlíkové frontě není úplně beznadějná. Dochází k vytváření kapacit v úzké součinnosti vlád, byznysu a občanské společnosti. Objevují se nové a nové programy udržitelných měst či klimaticky ohleduplného zemědělství. Poptávka po obnovitelných zdrojích energie roste ve světě nebývalým tempem. O snižování uhlíkové stopy usilují i samotné Spojené národy programem „Greening the Blue“.

S ohledem na dohodu delegací ve Varšavě, že do roku 2015 bude uzavřena ambiciózní právní úmluva o změně klimatu, upozornil Pan Ki-mun, že cesta bude trnitá a vyzval k rázné akci ve čtyřech oblastech: 1. vyzval k ratifikaci druhého období Kjótského protokolu vládami všech zemí, 2. k posílení financování klimatických opatření, včetně dlouhodobého financování a zajištění Zeleného klimatického fondu, 3. k uzavření akčního plánu na potírání klimatické změny a 4. k vytvoření pevných základů pro mezinárodní úmluvu, která bude přijata v roce 2015.

Generální tajemník OSN ve Varšavě také upozornil na klimatický summit, který svolal na 23. září 2014 do New Yorku. Toto setkání má podpořit proces UNFCCC a měl by se stát summitem řešení, nikoli vyjednávání.