Klimatická konference v Limě

3.12.2014

Vytváření globální agendy v oblasti změny klimatu

V pondělí 1. prosince začala další jednání v oblasti změny klimatu, která potrvají do 12. prosince. Hostitelskou zemí klimatické konference se stalo Peru, konkrétně pak jeho hlavní město Lima. Hlavním cílem této konference, která navazuje na již konaný Klimatický summit generálního tajemníka OSN, je inspirovat k dalším rozhodným akcím vedoucím k potírání změny klimatu. Předsedou Klimatické konference byl zvolen peruánský ministr životního prostředí Manuel Pulgar-Vidal. Jednání v Limě budou klíčová pro přípravu klimatické dohody navazující na Kjótský protokol, která by měla být uzavřena v roce 2015 v Paříži.

Klimatická konference v Limě by měla být jedním z impulsů k vytvoření nové univerzální dohody v oblasti klimatu, jejíž přijetí je plánované na rok 2015. Tajemnice Rámcové úmluvy o změně klimatu (UNFCCC) Christina Figueresová se ve svém úvodním projevu zmínila o tom, že rok 2014 je pravděpodobně historicky nejteplejším rokem, dále vyjádřila své obavy z rostoucího množství emisí a v neposlední řadě apelovala na naléhavost aktivního hledání řešení.

Dle programu jednání bude mít každá země možnost předložit své návrhy, které by měly přispět k uzavření dohody v roce 2015. UNFCCC je mezinárodní smlouva obsahující kroky nezbytné pro omezení globálního oteplování a vyrovnání se s narůstající teplotou. 20. Klimatická konference v Limě, která nese zkratku COP 20, přivádí dohromady 196 smluvních stran Rámcové úmluvy UNFCCC. V průběhu následujících dvou týdnů se delegáti jednotlivých smluvních stran pokusí vypracovat novou univerzální dohodu pro oblast změny klimatu, která by vstoupila v platnost do roku 2020. Úkolem delegátů je tak nejen přijít s určitým návrhem, ale také stanovit konkrétní postup plnění cílů, s čímž souvisí jak finanční stránka, tak použité technologie a vytváření kapacit.

Výkonná tajemnice UNFCCC Figueresová dále uvedla, že je třeba podpořit pokrok v oblasti přizpůsobování k dosažení politické parity, zlepšit poskytování finančních prostředků, stimulovat akceschopnost a podnítit rozvoj řešení.