Kariéra v OSN: příležitost pro mladé Čechy

29.7.2014

Program OSN pro mladé profesionály (Young Professionals Programme, YPP) je v roce 2014 otevřen občanům České republiky. Organizace spojených národů takto hledá mladé a vysoce kvalifokované kandidáty, kteří se chtějí profesionálně uplatnit jako pracovníci mezinárodního úředního aparátu. YPP je náborovou iniciativou, která má do OSN přivést nové talenty. Nábor probíhá ve fromě vstupních zkoušek.

Kdo se může přihlásit

Uchazečům musí být na konci roku 2014 méně než 32 let, mají alespoň bakalářské vzdělání a umí plynně anglicky a/nebo francouzsky.

Výběrová řízení proběhnou ve všech zemích, které byly letos do programu zařazeny (včetně České republiky) ve stejný den, 4. prosince 2014. Uchazeči se mohou zúčastnit v kterémkoli místě, kde se bude konat, bez ohledu na státní příslušnost. Seznam míst bude zveřejněn později.

Během výběrového řízení budou prověřovány důležité znalosti, schopnost analytického myšlení i schopnost vypracovávat koncepty a v neposlední řadě i přehled o mezinárodním dění.

Úspěšní uchazeči mohou získat dvouletý kontrakt v OSN podle své odbornosti. Poté bude její/jeho práce přehodnocena s možností dalšího pracovního zařazení. V OSN se prosazuje schopnost pracovníků měnit místo svého působení i náplň vykonávané práce. Po dvouleté vstupní době je pravděpodobné, že nově přijatí mladí profesionálové změní místo výkonu práce. Organizace nabízí solidní podporu a pomoc v oblasti mobility a podpory kariérního růstu tak, aby se noví zaměstnanci byli schopni adaptovat na nová prostředí i obsah práce. Cílem je dosáhnout vysoké profesionality a prodiktivity a zároveň zajištění uspokojení z práce v mezinárodním prostředí.

Termíny pro výběrové řízení

Přihlásit se můžete on-line v následujících odborných kategoriích a termínech. Nepřehlédněte, první termíny jsou již 13. srpna, další 20. srpna a poslední 27. srpna podle příslušné odbornosti.

do 13. srpna 2014

Information Systems and Technology

Political Affairs

do 20. srpna 2014

Economic Affairs

Radio Producer (v těchto jazycích: arabština, čínština, svahilština, španělstina a ruština)

do 27. srpna 2014

Human Rights

Photographer

Často kladené otázky: UN Careers
Ukázkové testy
Proces žádostí