Jan Dusík bude v Praze jednat o globálních tématech životního prostředí

24.4.2014

Šéf evropské kanceláře Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) Jan Dusík, bývalý ministr životního prostředí, přijede v pondělí 28. dubna 2014 na oficiální návštěvu ČR. S představiteli státu bude jednat o spolupráci mezi Českou republikou a UNEP.

Témata rozhovorů se budou zejména týkat účasti delegace ČR na prvním zasedání celosvětového shromáždění o životním prostředí (United Nations Environment Assembly) na ministerské úrovni a o pozicích ČR pro toto zasedání

cílech udržitelného rozvoje vyjednávaných v rámci OSN

mezinárodních vyjednáváních o klimatu (zářijový summit OSN a konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v Limě

prioritách UNEP, např. zelené ekonomice či udržitelné spotřebě a výrobě

přípravě čtvrtého zasedání smluvních stran Karpatské úmluvy v Mikulově v září 2014, jemuž bude ČR předsedat


Jan Dusík se v Praze setká i s novináři, zájemci o rozhovor kontaktujte, prosím, iCentrum OSN v Praze (Petra.Zahradnikova(at)osn.cz, tel. 606712535).