Udržitelný rozvojTak předně, je nás na světě mnohem víc, o 1⁄3 více než před 20 lety. Žijeme déle. Střední délka života se blíží 70-ti rokům. Umírá méně dětí, matek-rodiček a ubývá extrémně chudých lidí. A také dokážeme vyrobit dostatek jídla pro všechny.

Udržitelný rozvojJenže: na světě je víc než 800 milionů hladových, hlavně dětí. Přetrvává velká nerovnost jak mezi regiony a státy, tak mezi různými skupinami lidí v jednotlivých zemích. Zvětšuje se ekologická stopa lidstva. Klesá index štěstí, tedy subjektivní vnímání lidí jak si žijí.

Změna klimatu je realitou, se kterou se musíme co nejrychleji vyrovnat. A to nejen tím, že se jí přizpůsobíme, ale i výraznou změnou návyků, zejména co se týče využívání fosilních paliv.

Obsah programu

Úvod: Vznik OSN, poslání, členství, sídlo OSN v New Yorku;
Cíle a principy OSN;
Charta OSN: základní dokument mezinárodního práva;
Systém OSN: struktura organizace, hlavní orgány OSN, specializované organizace/ agentury/ programy OSN;
Hlavní oblasti činnosti OSN: lidská práva/ ochrana míru/ ochrana životního prostředí/ rozvoj/ mezinárodní právo/ ochrana dětí/ humanitární pomoc/ letecká doprava/ boj proti nemocem/ pomoc nejchudším.;
Film OSN (UN Year in Review – střihový dokument o práci OSN v uplynulém roce)
Otázky a odpovědi;

Termín

Termín dohodněte, prosím, na níže uvedeném kontaktu individuálně. Začátek programu je zpravidla mezi 9 a 12 hodinou, délka 60 – 90 minut.

Film
  • Největší lekce pro svět
    6 minut, anglicky s českými titulky
  • je možné dohodnout s lektorem prezentaci jiného filmu OSN.
    Seznam všech filmů, které jsou v IC OSN k dispozici.
Kontakt

[email protected]
tel: 255 711 646, -45