O holocaustu a prevenci genocidyPetr Ginz.jpg

Holocaust významně ovlivnil dějiny 20. století a jeho odkaz je i v dnešní době živý. Informační centrum OSN pořádá na Mezinárodní den památky obětí holocaustu výukový program zaměřený na toto téma. Na program je možné navázat v hodinách dějepisu, společenských věd nebo literatury. Je také možné domluvit termín kdykoliv v průběhu roku.

Program

Úvod do tématu a souvislosti s prevencí genocidy v současném světě
celková délka programu podle zvoleného filmu cca 50-70 minut

Film

Poslední let Petra Ginze
o životě židovského chlapce z Prahy v terezínském ghettu, 38 min, anglicky s českými titulky

Cesta k nacistické genocidě
dokumentární film o historických událostech, které vedly ke vzniku holocaustu, 38 min, anglicky s českými titulky

Termín

Termín prosím dohodněte. Začátek programu je zpravidla mezi 9 a 11 hodinou.

Kontakt

[email protected]
tel: 255 711 646, -45