Mírové operace OSNMírové mise OSN jsou zásadním nástrojem mezinárodního společenství k prosazování míru a bezpečnosti. O jejich důležitosti svědčí i fakt, že v roce 1988 mírové síly Spojených národů obdržely Nobelovu cenu míru.

Přestože udržování míru není přímo zakotveno v Chartě OSN, už v roce 1948 Spojené národy vytvořily první takovou misi, Organizaci OSN pro dohled nad dodržováním příměří na Blízkém východě.

Mírové operaceMírové operace a jejich rozmístění schvaluje Rada bezpečnosti se souhlasem dotčených zemí a většinou i dalších stran. Sestávají z vojenského a policejního sboru a civilního personálu. V rámci operace jsou rozmístěni vojenští pozorovatelé nebo vojenské jednotky, případně obojí. Mise vojenských pozorovatelů tvoří neozbrojení důstojníci, kteří mají za úkol dohlížet na dodržování příměří. Vojáci mírových sborů jsou vyzbrojeni, ve většině případů však mohou zbraně použít jen k sebeobraně.

Vojenské jednotky jsou poskytovány členskými státy na základě dobrovolnosti. Náklady jsou hrazeny ze zvláštního rozpočtu pro mírové operace, do kterého přispívají členské země OSN. Země vysílající vojenské jednotky dostávají z tohoto rozpočtu kompenzaci podle předem stanovených podmínek. Schválený rozpočet na období červenec 2009 až červen 2010 činí 7,9 miliardy amerických dolarů. To je přibližně 0,5 procenta celosvětových vojenských výdajů (odhadem 1,464 bilionu USD).

Program o mírových eperacích OSN je zaměřen na seznámení s principy mezinárodní ochrany míru a bezpečnosti a historii i současnost mírových operací OSN ve světě.

Curriculum programu:

Úvod: Vymezení pojmu „udržování míru“;

Úloha Rady bezpečnosti;
Úloha Valného shromáždění;
Otázka vojenské intervence;
Sankce OSN;
Mírové operace OSN minulé a současné;
Film (UN Year in Review , alt. Čeští vojáci v misích OSN; nebo Peacekeepers (Mírotvůrci))
Otázky a odpovědi;
Návštěva výstavy ve vstupní hale Domu OSN a obchodu UNICEF.

Termín

Termín dohodněte, prosím, na níže uvedeném kontaktu individuálně. Začátek programu je zpravidla mezi 9 a 12 hodinou, délka 60 – 90 minut.

Film
  • Peacekeepers
    90 minut, anglicky s českými titulky
  • alternativně je možné dohodnout s lektorem prezentaci jiného filmu OSN.
    Seznam všech filmů, které jsou v IC OSN k dispozici.
Kontakt

[email protected]
tel: 255 711 646, -45