Lidská práva, postavení ženPřed sto lety byl koncept genderové rovnosti radikální myšlenkou. Dnes je situace výrazně jiná. Přes pozitivní změny jsou ženy v mnoha zemích stále druhořadými občany.

Podle OSN mají ženy podstatně nižší šanci získat placenou práci. Týká se to víc než poloviny států světa.

Mírové operace

Rozdíl v přístupu ke vzdělání mezi dívkami a chlapci se celkově snižuje, ale situace se stát od státu liší. Velký počet dívek do školy chodit nemůže, nebo odchází předčasně. Získávají tak méně znalostí a dovedností a mají pak v životě méně příležitostí.

Ženy a dívky jsou vystavovány nepřijatelné diskriminaci a násilí, často ze strany svých nejbližších.

S násilím se v průběhu života setká až 70 % žen. Každá pátá žena se stane obětí znásilnění nebo pokusu o znásilnění. Obchod s lidmi postihuje ročně 500 tisíc až 2 miliony osob. Asi 80 % obětí jsou ženy a dívky.

Násilí na ženách je problémem každé společnosti. Neděje se „někde jinde,“ ale třeba hned v sousedním bytě, nebo o patro výš. Jedná se o celosvětový problém. Na rozdíl od těch ostatních, jež vyžadují především společné úsilí vlád států, může k jeho řešení přispět každý z nás. Tím, že se bude zajímat a nezavírat oči.

Obsah programu

Úvod: Vznik OSN, poslání, členství, sídlo OSN v New Yorku;
Cíle a principy OSN;
Charta OSN: základní dokument mezinárodního práva;
Systém OSN: struktura organizace, hlavní orgány OSN, specializované organizace/ agentury/ programy OSN;
Hlavní oblasti činnosti OSN: lidská práva/ ochrana míru/ ochrana životního prostředí/ rozvoj/ mezinárodní právo/ ochrana dětí/ humanitární pomoc/ letecká doprava/ boj proti nemocem/ pomoc nejchudším.;
Film OSN (UN Year in Review – střihový dokument o práci OSN v uplynulém roce)
Otázky a odpovědi;

Termín

Termín dohodněte, prosím, na níže uvedeném kontaktu individuálně. Začátek programu je zpravidla mezi 9 a 12 hodinou, délka 60 – 90 minut.

Film
  • Největší lekce pro svět
    6 minut, anglicky s českými titulky
  • alternativně je možné dohodnout s lektorem prezentaci jiného filmu OSN.
    Seznam všech filmů, které jsou v IC OSN k dispozici.
Kontakt

[email protected]
tel: 255 711 646, -45