KvízOtestujte svoje znalosti s kvízem OSN, který obsahuje 15 tématických otázek. Pokud nebudete 100% úspěšní, můžete si kvíz zopakovat.

OSN kvíz

Který z následujících představitelů navrhl označení Spojené národy?

Question Image

Který z následujících generálních tajemníků je na obrázku?

Question Image

Kolik států je členem Organizace spojených národů?

Question Image

Ve kterém roce byla přijata Všeobecná deklarace lidských práv?

Question Image

Které státy jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN?

Question Image

OSN má šest oficiálních jazyků. Které to jsou?

Question Image

V roce 2015 byly přijaty Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Kolik jich celkově je?

Question Image

Co je tématem cíle udržitelného rozvoje č. 16?

Question Image

Kdy se každoročně slaví Den Organizace spojených národů?

Question Image

Získala někdy Organizace spojených národů Nobelovu cenu za mír?

Question Image

Jak dlouhé je funkční období generálního tajemníka OSN?

Question Image

Z kterého dokumentu je vyňat následující text: 

Question Image

OSN má šest základních orgánů. Které to jsou?

Question Image

Vyberte možnost, která zahrnuje správné odpovědi do chybějících červených políček na obrázku. 

Question Image

Ve kterých městech jsou hlavní sídla OSN?

Question Image