KvízOtestujte svoje znalosti s kvízem OSN, který obsahuje 15 tématických otázek. Pokud nebudete 100% úspěšní, můžete si kvíz zopakovat.

OSN kvíz

1 / 15

Který z následujících představitelů navrhl označení Spojené národy?

Question Image

2 / 15

Který z následujících generálních tajemníků je na obrázku?

Question Image

3 / 15

Kolik států je členem Organizace spojených národů?

Question Image

4 / 15

Ve kterém roce byla přijata Všeobecná deklarace lidských práv?

Question Image

5 / 15

Které státy jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN?

Question Image

6 / 15

OSN má šest oficiálních jazyků. Které to jsou?

Question Image

7 / 15

V roce 2015 byly přijaty Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Kolik jich celkově je?

Question Image

8 / 15

Co je tématem cíle udržitelného rozvoje č. 16?

Question Image

9 / 15

Kdy se každoročně slaví Den Organizace spojených národů?

Question Image

10 / 15

Získala někdy Organizace spojených národů Nobelovu cenu za mír?

Question Image

11 / 15

Jak dlouhé je funkční období generálního tajemníka OSN?

Question Image

12 / 15

Z kterého dokumentu je vyňat následující text: 

Question Image

13 / 15

OSN má šest základních orgánů. Které to jsou?

Question Image

14 / 15

Vyberte možnost, která zahrnuje správné odpovědi do chybějících červených políček na obrázku. 

Question Image

15 / 15

Ve kterých městech jsou hlavní sídla OSN?

Question Image