Pro školyPoznávat svět a rozumět souvislostem

Vzdělávací programy iCentra OSN v Praze. 60 až 90 minut, především pro studenty středních a vysokých škol, ale i jiné zájmové skupiny, např. učitele, pracovníky nevládního sektoru, apod. Účastníci jsou seznamováni se strukturou a fungováním OSN a s důležitými globálními tématy. Součástí programu je promítání dokumentárních filmů, diskuse, kvízy nebo hry.

Místo   multimediální prostor iCentra OSN, Železná 24, Praha 1

Kapacita   max. 50 osob

Kontakt   [email protected], telefon +420 255 711 645

Publikace a film k Cílům udržitelného rozvoje

Výstavy k zapůjčení


Při revizi našich materiálů jsme vyčlenili tři výstavy, které nabízíme školám. Navzdory staršímu datu výroby jsou témata výstav nadčasová a stále aktuální. Doufáme, že dobře poslouží jako doprovodný edukační materiál.

Podklady výstav si můžete prohlédnout zde. V případě vašeho zájmu o výstavy nás kontaktujte: [email protected], +420 255 711 645.

Budoucnost je (n)(v)aše rezervováno. Výstava prezentuje články Všeobecné deklarace lidských práv tak, jak je pro Organizaci Spojených národů vytvořil před 40 lety brazilský výtvarník Octavio Roth. Všeobecnou deklaraci lidských práv přijalo a vyhlásilo Valné shromáždění OSN 10. prosince 1948. Po tomto historickém aktu Valné shromáždění vyzvalo všechny členské státy Organizace spojených národů, aby znění Deklarace zveřejnily a „podpořily její šíření, vystavování, čtení a vykládání zejména ve školách a ostatních vzdělávacích institucích bez ohledu na politické uspořádání států a území“. 


Kreativně proti chudobě – výstavu tvoří díla přihlášená do soutěže v tvorbě tiskových inzerátů, která vyhlásila OSN v Evropě. Upozorňuje na globální problém chudoby a seznamuje s tím, jak důležité je splnit takzvané Rozvojové cíle tisíciletí. Na ty navázala aktuální agenda Cílů udržitelného rozvoje.Kapka po kapce (Drop by drop) – rezervováno. Výstava je součástí globální kampaně „Budoucnost, kterou chceme“ na podporu Konference OSN o udržitelném rozvoji známé jako Rio+20. Vybíralo se z více než 3 500 návrhů sociální reklamy ze 45 evropských států. Hlavní cenu poroty získal Daniele Gaspari z Itálie za varovný plakát „Plýtvání vodou je pro budoucnost smrtící“. Cenu mladých si odnesla maďarská grafička Eszter Szigethyová za práci „Zachraňte pozemšťany“. Internetové publikum nejvíce zaujal návrh grafického designéra z Turecka Topraka Onura. Z celkového počtu 80 tisíc dostala jeho práce „Bez vody není života“ 11 tisíc hlasů.


Výstava Deklarace lidských práv a Drop by drop je k dlouhodobému zapůjčení (cca jeden školní rok). K té jsou k dispozici stojany. Výstavu Kreativně proti chudobě je k dispozici za odvoz. Zde také naleznete technické specifikace výstav a fotografii dřevěného stojanu.

Všechny výstavy jsou k vyzvednutí na adrese Informačního centra OSN (Železná 24, Praha 1). Po předchozí domluvě můžeme pomoci s převozem.

Vzdělávací programy


O Spojených národech


Co je to Organizace spojených národů? Kdy a za jakých okolností vznikla? Kolik má členů? Co je Charta Spojených národů? Jaké jsou oficiální jazyky OSN? Komu OSN patří? Jaké jsou principy a cíle OSN? Na čem jsou založeny vztahy mezi státy v současném světě? Jak se orientovat v systému OSN? Jaká je úloha OSN v ČR? Jaké poslání plní informační centra OSN?

O Spojených národechOdpovědi na tyto a mnoho dalších otázek nabízí vzdělávací projekt IC OSN „O Spojených národech“, který je variabilně koncipován pro žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol i pro pedagogy. Semináře v rozsahu 60 – 90 minut probíhají v knihovně IC OSN, maximální kapacita je 25 – 30 účastníků. Součástí programu je lektorský výklad, prezentace krátkého dokumentárního filmu a „otázky a odpovědi“. Výklad je v češtině, film zpravidla v angličtině s českými titulky.

Cílem je stimulace zájmu o mezinárodní otázky, porozumění mechanismům fungování systému OSN a seznámení s informačními zdroji OSN.

Obsah programu

Úvod: Vznik OSN, poslání, členství, sídlo OSN v New Yorku;
Cíle a principy OSN;
Charta OSN: základní dokument mezinárodního práva;
Systém OSN: struktura organizace, hlavní orgány OSN, specializované organizace/ agentury/ programy OSN;
Hlavní oblasti činnosti OSN: lidská práva/ ochrana míru/ ochrana životního prostředí/ rozvoj/ mezinárodní právo/ ochrana dětí/ humanitární pomoc/ letecká doprava/ boj proti nemocem/ pomoc nejchudším.;
Film OSN (UN Year in Review – střihový dokument o práci OSN v uplynulém roce)
Otázky a odpovědi;

Termín

Termín dohodněte, prosím, na níže uvedeném kontaktu individuálně. Začátek programu je zpravidla mezi 9 a 12 hodinou, délka 60 – 90 minut.

Film
 • Year in Review
  (střihový dokument o práci OSN v uplynulém roce)
  15 minut, anglický komentář, české titulky
 • alternativně je možné dohodnout předem s lektorem prezentaci jiného filmu OSN.
  Seznam všech filmů, které jsou v IC OSN k dispozici.
Kontakt

[email protected]
tel: 255 711 646, -45

Klimatická změna


Globální emise jsou rekordní a jejich pokles zatím není v dohledu. Poslední čtyři roky byly nejteplejší v historii měření. Zimní teploty v Arktidě stouply od roku 1990 o tři stupně Celsia. Zvyšuje se hladina oceánů, korálové útesy umírají a změna klimatu začíná ohrožovat životy – kvůli znečištění ovzduší, vlnám veder i rizikům ohrožujícím potravinovou bezpečnost.

Podle nejnovějších analýz lze rozhodnou akcí snížit emise uhlíku do roku 2030 celosvětově tak, abychom udrželi nárůst průměrné globální teploty do 2 °C a lépe do 1,5 °C v porovnání s předindustriální dobou. Svět má Pařížskou dohodu, která je vizionářským dokumentem umožňujícím dosáhnout klimatické stability. Bez reálné akce ale postrádá významu.

Sociologická šetření (Eurobarometr, CVVM) ukazují, že česká veřejnost se o téma změny klimatu zajímá, ale v porozumění naléhavosti problému stále zaostává za evropským průměrem. Znalostí o tématu je stále málo, a to i mezi studenty. Na školách se totiž o změně klimatu zatím mnoho neučí, ačkoli úpravy vzdělávacích programů se chystají.

Termín

Termín dohodněte, prosím, na níže uvedeném kontaktu individuálně. Začátek programu je zpravidla mezi 9 a 12 hodinou, délka 60 – 90 minut.

Kontakt

[email protected]

Lidská práva, postavení žen


Před sto lety byl koncept genderové rovnosti radikální myšlenkou. Dnes je situace výrazně jiná. Přes pozitivní změny jsou ženy v mnoha zemích stále druhořadými občany.

Podle OSN mají ženy podstatně nižší šanci získat placenou práci. Týká se to víc než poloviny států světa.

Mírové operace

Rozdíl v přístupu ke vzdělání mezi dívkami a chlapci se celkově snižuje, ale situace se stát od státu liší. Velký počet dívek do školy chodit nemůže, nebo odchází předčasně. Získávají tak méně znalostí a dovedností a mají pak v životě méně příležitostí.

Ženy a dívky jsou vystavovány nepřijatelné diskriminaci a násilí, často ze strany svých nejbližších.

S násilím se v průběhu života setká až 70 % žen. Každá pátá žena se stane obětí znásilnění nebo pokusu o znásilnění. Obchod s lidmi postihuje ročně 500 tisíc až 2 miliony osob. Asi 80 % obětí jsou ženy a dívky.

Násilí na ženách je problémem každé společnosti. Neděje se „někde jinde,“ ale třeba hned v sousedním bytě, nebo o patro výš. Jedná se o celosvětový problém. Na rozdíl od těch ostatních, jež vyžadují především společné úsilí vlád států, může k jeho řešení přispět každý z nás. Tím, že se bude zajímat a nezavírat oči.

Obsah programu

Úvod: Vznik OSN, poslání, členství, sídlo OSN v New Yorku;
Cíle a principy OSN;
Charta OSN: základní dokument mezinárodního práva;
Systém OSN: struktura organizace, hlavní orgány OSN, specializované organizace/ agentury/ programy OSN;
Hlavní oblasti činnosti OSN: lidská práva/ ochrana míru/ ochrana životního prostředí/ rozvoj/ mezinárodní právo/ ochrana dětí/ humanitární pomoc/ letecká doprava/ boj proti nemocem/ pomoc nejchudším.;
Film OSN (UN Year in Review – střihový dokument o práci OSN v uplynulém roce)
Otázky a odpovědi;

Termín

Termín dohodněte, prosím, na níže uvedeném kontaktu individuálně. Začátek programu je zpravidla mezi 9 a 12 hodinou, délka 60 – 90 minut.

Film
 • Největší lekce pro svět
  6 minut, anglicky s českými titulky
 • alternativně je možné dohodnout s lektorem prezentaci jiného filmu OSN.
  Seznam všech filmů, které jsou v IC OSN k dispozici.
Kontakt

[email protected]
tel: 255 711 646, -45

Mírové operace OSN


Mírové mise OSN jsou zásadním nástrojem mezinárodního společenství k prosazování míru a bezpečnosti. O jejich důležitosti svědčí i fakt, že v roce 1988 mírové síly Spojených národů obdržely Nobelovu cenu míru.

Přestože udržování míru není přímo zakotveno v Chartě OSN, už v roce 1948 Spojené národy vytvořily první takovou misi, Organizaci OSN pro dohled nad dodržováním příměří na Blízkém východě.

Mírové operaceMírové operace a jejich rozmístění schvaluje Rada bezpečnosti se souhlasem dotčených zemí a většinou i dalších stran. Sestávají z vojenského a policejního sboru a civilního personálu. V rámci operace jsou rozmístěni vojenští pozorovatelé nebo vojenské jednotky, případně obojí. Mise vojenských pozorovatelů tvoří neozbrojení důstojníci, kteří mají za úkol dohlížet na dodržování příměří. Vojáci mírových sborů jsou vyzbrojeni, ve většině případů však mohou zbraně použít jen k sebeobraně.

Vojenské jednotky jsou poskytovány členskými státy na základě dobrovolnosti. Náklady jsou hrazeny ze zvláštního rozpočtu pro mírové operace, do kterého přispívají členské země OSN. Země vysílající vojenské jednotky dostávají z tohoto rozpočtu kompenzaci podle předem stanovených podmínek. Schválený rozpočet na období červenec 2009 až červen 2010 činí 7,9 miliardy amerických dolarů. To je přibližně 0,5 procenta celosvětových vojenských výdajů (odhadem 1,464 bilionu USD).

Program o mírových eperacích OSN je zaměřen na seznámení s principy mezinárodní ochrany míru a bezpečnosti a historii i současnost mírových operací OSN ve světě.

Curriculum programu:

Úvod: Vymezení pojmu „udržování míru“;

Úloha Rady bezpečnosti;
Úloha Valného shromáždění;
Otázka vojenské intervence;
Sankce OSN;
Mírové operace OSN minulé a současné;
Film (UN Year in Review , alt. Čeští vojáci v misích OSN; nebo Peacekeepers (Mírotvůrci))
Otázky a odpovědi;
Návštěva výstavy ve vstupní hale Domu OSN a obchodu UNICEF.

Termín

Termín dohodněte, prosím, na níže uvedeném kontaktu individuálně. Začátek programu je zpravidla mezi 9 a 12 hodinou, délka 60 – 90 minut.

Film
 • Peacekeepers
  90 minut, anglicky s českými titulky
 • alternativně je možné dohodnout s lektorem prezentaci jiného filmu OSN.
  Seznam všech filmů, které jsou v IC OSN k dispozici.
Kontakt

[email protected]
tel: 255 711 646, -45

Udržitelný rozvoj


Tak předně, je nás na světě mnohem víc, o 1⁄3 více než před 20 lety. Žijeme déle. Střední délka života se blíží 70-ti rokům. Umírá méně dětí, matek-rodiček a ubývá extrémně chudých lidí. A také dokážeme vyrobit dostatek jídla pro všechny.

Udržitelný rozvojJenže: na světě je víc než 800 milionů hladových, hlavně dětí. Přetrvává velká nerovnost jak mezi regiony a státy, tak mezi různými skupinami lidí v jednotlivých zemích. Zvětšuje se ekologická stopa lidstva. Klesá index štěstí, tedy subjektivní vnímání lidí jak si žijí.

Změna klimatu je realitou, se kterou se musíme co nejrychleji vyrovnat. A to nejen tím, že se jí přizpůsobíme, ale i výraznou změnou návyků, zejména co se týče využívání fosilních paliv.

Obsah programu

Úvod: Vznik OSN, poslání, členství, sídlo OSN v New Yorku;
Cíle a principy OSN;
Charta OSN: základní dokument mezinárodního práva;
Systém OSN: struktura organizace, hlavní orgány OSN, specializované organizace/ agentury/ programy OSN;
Hlavní oblasti činnosti OSN: lidská práva/ ochrana míru/ ochrana životního prostředí/ rozvoj/ mezinárodní právo/ ochrana dětí/ humanitární pomoc/ letecká doprava/ boj proti nemocem/ pomoc nejchudším.;
Film OSN (UN Year in Review – střihový dokument o práci OSN v uplynulém roce)
Otázky a odpovědi;

Termín

Termín dohodněte, prosím, na níže uvedeném kontaktu individuálně. Začátek programu je zpravidla mezi 9 a 12 hodinou, délka 60 – 90 minut.

Film
 • Největší lekce pro svět
  6 minut, anglicky s českými titulky
 • je možné dohodnout s lektorem prezentaci jiného filmu OSN.
  Seznam všech filmů, které jsou v IC OSN k dispozici.
Kontakt

[email protected]
tel: 255 711 646, -45

O holocaustu a prevenci genocidy


Petr Ginz.jpg

Holocaust významně ovlivnil dějiny 20. století a jeho odkaz je i v dnešní době živý. Informační centrum OSN pořádá na Mezinárodní den památky obětí holocaustu výukový program zaměřený na toto téma. Na program je možné navázat v hodinách dějepisu, společenských věd nebo literatury. Je také možné domluvit termín kdykoliv v průběhu roku.

Program

Úvod do tématu a souvislosti s prevencí genocidy v současném světě
celková délka programu podle zvoleného filmu cca 50-70 minut

Film

Poslední let Petra Ginze
o životě židovského chlapce z Prahy v terezínském ghettu, 38 min, anglicky s českými titulky

Cesta k nacistické genocidě
dokumentární film o historických událostech, které vedly ke vzniku holocaustu, 38 min, anglicky s českými titulky

Termín

Termín prosím dohodněte. Začátek programu je zpravidla mezi 9 a 11 hodinou.

Kontakt

[email protected]
tel: 255 711 646, -45

Kvíz


Otestujte svoje znalosti s kvízem OSN, který obsahuje 15 tématických otázek. Pokud nebudete 100% úspěšní, můžete si kvíz zopakovat.

OSN - Kvíz

Jak dobře znáte Organizaci spojených národů?

Otestujte svoje znalosti s kvízem OSN, který obsahuje 15 tématických otázek.

Pokud nebudete 100% úspěšní, můžete si kvíz zopakovat.

1. Který z následujících představitelů navrhl označení Spojené národy?

2. Kdy se každoročně slaví Den Organizace spojených národů?

3. Ve kterém roce byla přijata Všeobecná deklarace lidských práv?

4. Který z generálních tajemníků je na obrázku?

5. Jak dlouhé je funkční období generálního tajemníka OSN?

6. Kolik členských států má Organizace spojených národů?

7. Které státy jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN?

8. OSN má šest oficiálních jazyků. Které to jsou?

9. OSN má šest základních orgánů. Které to jsou?

10. Ve kterých městech se nacházejí hlavní sídla OSN?

11. Co je hlavním cílem Organizace spojených národů?

12. V roce 2015 byly přijaty Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Kolik jich je?

13. Co je tématem cíle udržitelného rozvoje č. 13?

14. Získala někdy Organizace spojených národů Nobelovu cenu za mír?

15. Z kterého dokumentu je vyňat následující text:

"Žádný rozdíl nebude dále činěn
z důvodu politického, právního nebo
mezinárodního postavení země nebo
území, k nimž určitá osoba přísluší, ať
jde o zemi nebo území nezávislé nebo
pod poručenstvím, nesamosprávné
nebo podrobené jakémukoli jinému
omezení suverenity."

Vaše skóre je

Navštivte hlavní sídla OSN


Hlavní sídlo OSN v New Yorku

Od vzniku v roce 1945 je hlavním sídlem Organizace spojených národů New York. V budově OSN na Manhattanu na břehu East River sídlí většina nejdůležitějších orgánů organizace: Valné shromáždění, Rada bezpečnosti, Ekonomická a sociální rada, Poručenská rada a v neposlední řadě Sekretariát OSN v čele s generálním tajemníkem. Pouze poslední ze šesti hlavních orgánů OSN, Mezinárodní soudní dvůr, sídlí v nizozemském Haagu. 

Návštěvnické centrum OSN v New Yorku 

 


Ženeva

UNOG (United Nations office at Geneva) je druhé největší sídlo OSN a slouží jako hlavní kancelář generálního tajemníka OSN. UNOG každoročně pořádá více než 8 000 setkání, což z něj činí jedno z nejrušnějších konferenčních center na světě. S více než 1600 zaměstnanci je největším pracovištěm OSN mimo ústředí OSN v New Yorku. 

Návštěvnické centrum OSN v Ženevě

 


Vídeň

Vídeň je společně s New Yorkem, Ženevou a Nairobi jedním z hlavních sídel Organizace spojených národů. UNOV (United Nations office at Vienna) byla založena 1. ledna 1980 a stala se třetím sídlem OSN po New Yorku a Ženevě (a před Nairobi). Komplex budov, ve kterém UNOV sídlí se nazývá Vienna International Centre (VIC), kde sídlí nejen organizace OSN.

Návštěvnické centrum OSN ve Vídni

 


Nairobi

Informační středisko OSN (UNIC) Nairobi se nachází v komplexu budov OSN v Nairobi ve státě Keňa. V tomto středisku sídlí 24 agentur a programů OSN, včetně ředitelství dvou globálních programů – Program OSN pro životní prostředí (UNEP) a Program OSN pro lidská sídla (UN-HABITAT). Kanceláře jsou seskupeny jako UNON – kancelář OSN v Nairobi (United Nations Office at Nairobi).

Návštěvnické centrum OSN v Nairobi

SDGs: Průvodce pro děti


Svět, který chceme: Budoucnost pro všechny

V září 2015 se státy OSN dohodly na programu transformace světa k udržitelnosti. Tento program stojí na 17 konkrétních Cílech udržitelného rozvoje (běžně se označují zkratkou SDGs, která vychází z anglického termínu Sustainable Development Goals). Hlavním smyslem SDGs je, aby všichni lidé na světě mohli žít důstojný život bez chudoby, hladu a nerovnosti, a mohli plně rozvinout svůj potenciál. Jsme první generací, která může odstranit extrémní chudobu na Zemi a zároveň poslední generací, který může zabránit nejhorším dopadům globálního oteplování.

Udržitelným rozvojem se rozumí, že se zlepšují životní podmínky lidí tak, aby to nebylo na úkor budoucích generací. Udržitelný rozvoj znamená spolupracovat, více myslet na druhé a vážit si životního prostředí. Chceme-li se vydat cestou udržitelnosti, musíme se společně snažit o zásadní změny, díky nímž budou vztahy ve společnosti spravedlivější a rovnoprávnější. To bude záležet nejen na politicích, ale i na nás samotných. Pomůže například, když budeme otevřeně říkat své názory na svět kolem nás (ať už na úrovni naší třídy, školy, města, nebo se vyjadřovat k záležitostem, které se týkají našeho státu, EU i celého světa) a zapojíme se do debaty o tom, jak chceme žít my i ti, kteří přijdou po nás.

Pojďme si cíle představit

kid1kid2 kid3 kid4 kid5 kid6 kid7 kid8  kid9  kid10kid11 kid12 kid13 kid14 kid15 kid16 kid17