Stážeun careers young

Program stáží
Studentům vysokých škol nabízí OSN možnost stáží. Uchazeč musí být studentem posledního ročníku bakalářského studia, studentem magisterského či doktorského studia, případně může být absolventem vysoké školy a na stáž musí nastoupit do jednoho roku po ukončení studia.

Stáž lze absolvovat v hlavních úřadovnách OSN (New York, Vídeň, Ženeva, Nairobi, Bangkok) nebo v kancelářích specializovaných progamů a agentur OSN. Délka stáže je od dvou do šesti měsíců. Přesné podmínky se mohou v různých kancelářích lišit.

Podrobné podmínky stáží jsou zveřejněny na portálu UN Careers.
v části věnované stážím nebo na webových stránkách konkrétních gentur OSN. Stáže jsou neplacené. Při výkonu stáže v zahraničí si účastník hradí veškeré náklady na cestu i pobyt sám. Po ukončení stáže obdrží oficiální certifikát o absolvování stáže

V České republice lze studentskou stáž vykonat v Informačním centru OSN, které organizaci v ČR zastupuje.

Stáž v informačním centru OSN
Neplacenou stáž (internship) nabízíme studentům vysokých škol, kteří se ve svém profesním životě chtějí uplatnit především v oborech informačních služeb, médií nebo mezinárodních vztahů.

Předpokládaná časová náročnost 35 hod. týdně po dobu třech měsíců s možností prodloužení. Termín nástupu je březen 2022.

Místo výkonu práce: Praha, Česká republika
Termín pro podání žádosti: 18. března 2022

Více informací o náplni práce a link pro on-line podání žádosti.

Předpoklady

  • výborná znalost češtiny a angličtiny
  • schopnost práce na PC (MS Office, vyhledávání informací, editace fotografií, videí)
  • znalost a schopnost aktivně pracovat se sítěmi sociálních médií (např. Facebook, Twitter, Trello)
  • schopnost práce s fotoaparátem, videokamerou
  • samostatnost
  • organizační schopnosti
  • zájem o činnost Organizace spojených národů

Na čem budete pracovat?
Práce zahrnuje pomoc při organizování informačních kampaní a akcí pro veřejnost (semináře, tiskové konference, prezentace apod.), informační činnost (krátké překlady, doplňování informací na web a sociální sítě, korektury a přepisování textů, rozesílání pozvánek a tiskových zpráv), fotografování, natáčení videa, stahování a ukládání médií (fotografie, video), a výpomoc při zajišťování běžného chodu kanceláře.


Další možnosti stáží v agenturách OSN v České republice:
UNHCR v České republice

Český výbor pro UNICEF: nenabízí stáže, nýbrž dobrovolnictví – více informací na webové stránce UNICEF.

V České republice mají zastoupení také Světová zdravotnická organizace (WHO) a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Pro dotaz na možnost stáže kontaktujte příslušné kanceláře:
www.who.cz
www.iom.cz