Pracovní příležitostiun careers 10

V OSN jsou pracovní pozice členěny podle kategorií. V rámci každé z nich existují různé úrovně, které odrážejí rostoucí úrovně odpovědností a požadavků. Informace uvedené v této části vám pomohou zjistit, do které kategorie pracovníků byste patřili a na jaké úrovni. To se vám bude hodit, až začnete hledat vhodné pracovní místo a žádat o zaměstnání.

  • Professional a vyšší kategorie (P a D)
  • General Service a související kategorie (G, TC, S, PIA, LT)
  • National Professional Officers (NO)
  • Field Service (FS)
  • Senior Appointments (SG, DSG, USG a ASG)


Progam pro mladé profesionály (Young Professionals Programme, YPP)

Young Professional Programme je náborový program, který umožňuje získat pracovní místa v Sekretariátu OSN. Do YPP se mohou přihlásit i zájemci, kteří již v Sekretariátu pracují na nižších administrativních pozicích a chtějí se ucházet o vyšší pozice.

Předpoklady pro účast v programu:
• alespoň bakalářský titul
• věk do 32 let
• perfektní znalost angličtiny a/nebo francouzštiny
• státní příslušnost země, která je v daném roce do programu zařazena

Zkoušky se konají pro různé profesní obory, jejichž seznam je zveřejňován každoročně spolu se všemi dalšími údaji o YPP. Probíhají v takzvaných zkušebních centrech v mnoha zemích a uchazeči si mohou vybrat centrum, které jim nejvíce vyhovuje. V případě, že o výkon zkoušky v konkrétním zkušebním centru neprojeví zájem dostatek uchazečů, toto zkušební centrum se neotevře a uchazeči musí zkoušku složit v nejbližším jiném centru. Prověřují se věcné znalosti, analytické myšlení, písemný projev i znalosti o mezinárodních otázkách. Písemná část trvá 4,5 hodiny. Při úspěšném absolvování písemného testu se uchazeč zúčastní ústní zkoušky. Vyrozumění o výsledku zkoušky se individuálně sděluje pouze kandidátům, kteří uspěli. Ostatní se dozví o ukončení přijímacího řízení prostřednictvím webové stránky.

Úspěšní žadatelé jsou zařazeni na seznam vhodných kandidátů na dobu dvou let. Během tohoto období dostanou nabídku práce v Sekretariátu s termínovanou smlouvu na dva roky. Pokud se osvědčí, mohou získat smlouvu na dobu neurčitou. V případě, že kandidát nezíská pracovní smlouvu během dvou let po úspěšném absolvování zkoušky, možnost zaměstnání v Sekretariátu zaniká a musí zkoušky YPP absolvovat znovu.

Aktuální informace najdete v sekci „Young Professionals Programme“ na portálu UN Careers
V případě, že je do programu zařazena Česká republika, poskytuje informace Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a Informační centrum OSN v Praze.

Práce pro OSN v ČR
Informační centrum OSN i ostatní organizace systému OSN v České republice zveřejňují nabídky volných míst na svých internetových stránkách. Počet zaměstnaců OSN v ČR je nízký, nabídka pracovních míst není frekventovaná.