Dobrovolnictvíun careers volunteer

Dobrovolnictvím se zabývá United Nations Volunteers (UNV), agencie OSN se sídlem v Bonnu, která spravuje hlavní databázi dobrovolníků. V České republice spolupráci s UNV koordinuje Ministerstvo zahraničních věcí (MZV), konkrétně Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. Tento odbor je kontaktním místem pro program UN Youth Volunteers a společně s centrálou UNV se zabývá mimo jiné náborem českých dobrovolníků.

Zájemci o dobrovolnictví se mohou registrovat přímo do databáze UNV a také sledovat web MZV, kde jsou jednou ročně vyhlašovány výzvy k podávání přihlášek na místa vyhrazená pro české dobrovolníky. Podrobnější informace jsou k dispozici na webové stránce MZV.

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ:

UN Youth Volunteers  – program organizačně zajišťuje UNV ve spolupráci s MZV, jež vypisuje zpravidla jednou ročně výběrová řízení na jednoleté dobrovolnické pozice, a to primárně v rozvojových zemích. Zájemce musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání, věk do 29 let, dobrou znalost angličtiny a odborné znalosti odpovídající vypsané pozici. V rámci smlouvy jsou stážistům hrazeny náklady na cestu do místa výkonu stáže, pobyt a také předvýjezdové školení v centrále UNV v Bonnu.

UN Volunteer Specialists – podrobné informace o programu jsou k dispozici na webových stránkách www.unv.org, které spravuje ústředí UNV. Zájemce musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání, věk minimálně 27 let, dobrou znalost angličtiny, odborné znalosti odpovídající vypsané pozici a praxi min. 3 roky.

Online dobrovolnictví – koordinátorem programu je Online Volunteering Service při UNV. Výhodou této formy dobrovolnictví je, že dobrovolník pracuje na projektu z domova a časový rozvrh práce si přizpůsobí svým možnostem. Podrobné informace lze nalézt na www.onlinevolunteering.org.