Dobrovolnictvíun careers volunteer

Dobrovolnictví
Dobrovolnictvím se zabývá agentura United Nations Volunteers (UNV) se sídlem v Bonnu, která spravuje hlavní databázi dobrovolníků.

V České republice spolupráci s UNV koordinuje odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Poskytuje základní informace zájemcům o dobrovolnické působení na zahraničních pobočkách jednotlivých agentur OSN a o zapojení se do programu UNV.

Zájemce, který se chce stát dobrovolníkem OSN, musí mít ukončené střední nebo VŠ vzdělání a nejméně dva až pět let profesní praxe, dobrou znalost některého ze světových jazyků (angličtina, francouzština, španělština, portugalština) a věk nejméně 25 let.

Zájemci o dobrovolnictví se mohou registrovat do české databáze nebo přímo do databáze v Bonnu. Podrobnější informace i přístup do databáze českých dobrovolníků jsou k dispozici na webové stránce Ministerstva zahraničních věci ČR.

Další možnosti dobrovolnictví

  • UN Youth Volunteers Programme vysílá do rozvojových zemí dobrovolníky – absolventy vysokých škol. Smluvně a organizačně ho zajišťuje UNV ve spoluprácí s Národním kontaktním místem dobrovolníků OSN. Stáže jsou roční. Zájemce musí mít ukončené vyskoškolské vzdělání, věk do 29 let, dobrou znalost angličtiny a odborné znalosti odpovídající vypsané pozici. V rámci smlouvy jsou stážistům hrazeny náklady na cestu do místa výkonu stáže, pobyt a také školení v UNV v Bonnu před odjezdem a následné zaškolení přímo na místě. Více informací na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.
  • Dobrovolnictví po internetu: koordinátorem je Online Volunteering Service při UNV. Výhodou této formy dobrovolnictví je, že dobrovolník pracuje na projektu z domova na svém počítači a časový rozvrh práce si přizpůsobí svým možnostem. Podrobné informace: onlinevolunteering.org