iCentrumKdo jsme a co děláme


Informační centrum OSN v Praze (UN Information Centre Prague, UNIC) je součástí celosvětové informační sítě OSN. Zprostředkovává informace o činnosti a prioritních cílech organizace, včetně specializovaných agentur a programů; plní úlohu zastoupení Sekretariátu OSN v České republice; navazuje partnerské vztahy s institucemi státu, nevládními organizacemi, školami, médii i soukromým sektorem. Jako jedna z prvních „poboček“ OSN bylo pražské centrum založeno v roce 1947.

 

10 faktů o OSN:

KONTAKTY


Železná 24
110 00 Praha 1

+420 255 711 645
[email protected]

pondělí – pátek
9:00 – 17:00

Lidé

Michal Broža

vedoucí kanceláře,
Information Officer
+420 724 020 611
[email protected]

Neobsazeno

Public Information Assistant
[email protected]

Petr Lobotka

administrativa a finance
+420 255 711 647
+420 602 276 207
[email protected]

Zpravodajství


Archiv zpráv


Pro školy


Poznávat svět a rozumět souvislostem

Vzdělávací programy iCentra OSN v Praze. 60 až 90 minut, především pro studenty středních a vysokých škol, ale i jiné zájmové skupiny, např. učitele, pracovníky nevládního sektoru, apod. Účastníci jsou seznamováni se strukturou a fungováním OSN a s důležitými globálními tématy. Součástí programu je promítání dokumentárních filmů, diskuse, kvízy nebo hry.

Místo   multimediální prostor iCentra OSN, Železná 24, Praha 1

Kapacita   max. 50 osob

Kontakt   [email protected], telefon +420 255 711 645

Publikace a film k Cílům udržitelného rozvoje

Výstavy k zapůjčení


Při revizi našich materiálů jsme vyčlenili tři výstavy, které nabízíme školám. Navzdory staršímu datu výroby jsou témata výstav nadčasová a stále aktuální. Doufáme, že dobře poslouží jako doprovodný edukační materiál.

Podklady výstav si můžete prohlédnout zde. V případě vašeho zájmu o výstavy nás kontaktujte: [email protected], +420 255 711 645.

Budoucnost je (n)(v)aše rezervováno. Výstava prezentuje články Všeobecné deklarace lidských práv tak, jak je pro Organizaci Spojených národů vytvořil před 40 lety brazilský výtvarník Octavio Roth. Všeobecnou deklaraci lidských práv přijalo a vyhlásilo Valné shromáždění OSN 10. prosince 1948. Po tomto historickém aktu Valné shromáždění vyzvalo všechny členské státy Organizace spojených národů, aby znění Deklarace zveřejnily a „podpořily její šíření, vystavování, čtení a vykládání zejména ve školách a ostatních vzdělávacích institucích bez ohledu na politické uspořádání států a území“. 


Kreativně proti chudobě – výstavu tvoří díla přihlášená do soutěže v tvorbě tiskových inzerátů, která vyhlásila OSN v Evropě. Upozorňuje na globální problém chudoby a seznamuje s tím, jak důležité je splnit takzvané Rozvojové cíle tisíciletí. Na ty navázala aktuální agenda Cílů udržitelného rozvoje.Kapka po kapce (Drop by drop) – rezervováno. Výstava je součástí globální kampaně „Budoucnost, kterou chceme“ na podporu Konference OSN o udržitelném rozvoji známé jako Rio+20. Vybíralo se z více než 3 500 návrhů sociální reklamy ze 45 evropských států. Hlavní cenu poroty získal Daniele Gaspari z Itálie za varovný plakát „Plýtvání vodou je pro budoucnost smrtící“. Cenu mladých si odnesla maďarská grafička Eszter Szigethyová za práci „Zachraňte pozemšťany“. Internetové publikum nejvíce zaujal návrh grafického designéra z Turecka Topraka Onura. Z celkového počtu 80 tisíc dostala jeho práce „Bez vody není života“ 11 tisíc hlasů.


Výstava Deklarace lidských práv a Drop by drop je k dlouhodobému zapůjčení (cca jeden školní rok). K té jsou k dispozici stojany. Výstavu Kreativně proti chudobě je k dispozici za odvoz. Zde také naleznete technické specifikace výstav a fotografii dřevěného stojanu.

Všechny výstavy jsou k vyzvednutí na adrese Informačního centra OSN (Železná 24, Praha 1). Po předchozí domluvě můžeme pomoci s převozem.

Vzdělávací programy


Kvíz


Otestujte svoje znalosti s kvízem OSN, který obsahuje 15 tématických otázek. Pokud nebudete 100% úspěšní, můžete si kvíz zopakovat.

OSN - Kvíz

Jak dobře znáte Organizaci spojených národů?

Otestujte svoje znalosti s kvízem OSN, který obsahuje 15 tématických otázek.

Pokud nebudete 100% úspěšní, můžete si kvíz zopakovat.

1. Který z následujících představitelů navrhl označení Spojené národy?

2. Kdy se každoročně slaví Den Organizace spojených národů?

3. Ve kterém roce byla přijata Všeobecná deklarace lidských práv?

4. Který z generálních tajemníků je na obrázku?

5. Jak dlouhé je funkční období generálního tajemníka OSN?

6. Kolik členských států má Organizace spojených národů?

7. Které státy jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN?

8. OSN má šest oficiálních jazyků. Které to jsou?

9. OSN má šest základních orgánů. Které to jsou?

10. Ve kterých městech se nacházejí hlavní sídla OSN?

11. Co je hlavním cílem Organizace spojených národů?

12. V roce 2015 byly přijaty Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Kolik jich je?

13. Co je tématem cíle udržitelného rozvoje č. 13?

14. Získala někdy Organizace spojených národů Nobelovu cenu za mír?

15. Z kterého dokumentu je vyňat následující text:

"Žádný rozdíl nebude dále činěn
z důvodu politického, právního nebo
mezinárodního postavení země nebo
území, k nimž určitá osoba přísluší, ať
jde o zemi nebo území nezávislé nebo
pod poručenstvím, nesamosprávné
nebo podrobené jakémukoli jinému
omezení suverenity."

Vaše skóre je

Navštivte hlavní sídla OSN


Hlavní sídlo OSN v New Yorku

Od vzniku v roce 1945 je hlavním sídlem Organizace spojených národů New York. V budově OSN na Manhattanu na břehu East River sídlí většina nejdůležitějších orgánů organizace: Valné shromáždění, Rada bezpečnosti, Ekonomická a sociální rada, Poručenská rada a v neposlední řadě Sekretariát OSN v čele s generálním tajemníkem. Pouze poslední ze šesti hlavních orgánů OSN, Mezinárodní soudní dvůr, sídlí v nizozemském Haagu. 

Návštěvnické centrum OSN v New Yorku 

 


Ženeva

UNOG (United Nations office at Geneva) je druhé největší sídlo OSN a slouží jako hlavní kancelář generálního tajemníka OSN. UNOG každoročně pořádá více než 8 000 setkání, což z něj činí jedno z nejrušnějších konferenčních center na světě. S více než 1600 zaměstnanci je největším pracovištěm OSN mimo ústředí OSN v New Yorku. 

Návštěvnické centrum OSN v Ženevě

 


Vídeň

Vídeň je společně s New Yorkem, Ženevou a Nairobi jedním z hlavních sídel Organizace spojených národů. UNOV (United Nations office at Vienna) byla založena 1. ledna 1980 a stala se třetím sídlem OSN po New Yorku a Ženevě (a před Nairobi). Komplex budov, ve kterém UNOV sídlí se nazývá Vienna International Centre (VIC), kde sídlí nejen organizace OSN.

Návštěvnické centrum OSN ve Vídni

 


Nairobi

Informační středisko OSN (UNIC) Nairobi se nachází v komplexu budov OSN v Nairobi ve státě Keňa. V tomto středisku sídlí 24 agentur a programů OSN, včetně ředitelství dvou globálních programů – Program OSN pro životní prostředí (UNEP) a Program OSN pro lidská sídla (UN-HABITAT). Kanceláře jsou seskupeny jako UNON – kancelář OSN v Nairobi (United Nations Office at Nairobi).

Návštěvnické centrum OSN v Nairobi

SDGs: Průvodce pro děti


Svět, který chceme: Budoucnost pro všechny

V září 2015 se státy OSN dohodly na programu transformace světa k udržitelnosti. Tento program stojí na 17 konkrétních Cílech udržitelného rozvoje (běžně se označují zkratkou SDGs, která vychází z anglického termínu Sustainable Development Goals). Hlavním smyslem SDGs je, aby všichni lidé na světě mohli žít důstojný život bez chudoby, hladu a nerovnosti, a mohli plně rozvinout svůj potenciál. Jsme první generací, která může odstranit extrémní chudobu na Zemi a zároveň poslední generací, který může zabránit nejhorším dopadům globálního oteplování.

Udržitelným rozvojem se rozumí, že se zlepšují životní podmínky lidí tak, aby to nebylo na úkor budoucích generací. Udržitelný rozvoj znamená spolupracovat, více myslet na druhé a vážit si životního prostředí. Chceme-li se vydat cestou udržitelnosti, musíme se společně snažit o zásadní změny, díky nímž budou vztahy ve společnosti spravedlivější a rovnoprávnější. To bude záležet nejen na politicích, ale i na nás samotných. Pomůže například, když budeme otevřeně říkat své názory na svět kolem nás (ať už na úrovni naší třídy, školy, města, nebo se vyjadřovat k záležitostem, které se týkají našeho státu, EU i celého světa) a zapojíme se do debaty o tom, jak chceme žít my i ti, kteří přijdou po nás.

Pojďme si cíle představit

kid1kid2 kid3 kid4 kid5 kid6 kid7 kid8  kid9  kid10kid11 kid12 kid13 kid14 kid15 kid16 kid17

Pro partnerské organizace


Navazujeme partnerské vztahy s organizacemi, jejichž činnost souvisí s tématy, cíli a principy Organizace spojených národů.

Zveme státní i nestátní instituce ke spolupráci na tématech a projektech, které se týkají lidských práv, ochrany životního prostředí, klimatické změny, udržitelného rozvoje, otázek míru a bezpečnosti, chudoby a dalších oblastí. Nejzajímavějším projektům poskytujeme formální záštitu i využití prostor OSN v centru Prahy na semináře, workshopy, konference, diskuze nebo promítání.

Nabízíme

 • využití prostoru knihovny (max. 50 účastníků) v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin;
 • variabilní přizpůsobení místnosti (stolů a židlí);
 • využití zázemí na přípravu kávy, čaje či malého občerstvení;
 • možnost využití technického zařízení – dataprojektor, plátno, ozvučení místnosti, notebook, flipchart.

Očekáváme

 • akce a projekty, které přímo souvisejí s činností a cíli OSN;
 • uvedení podpory a loga OSN na pozvánkách a souvisejících materiálech;
 • profesionální a důstojný průběh akce a základní úklid po skončení;
 • navázání dlouhodobé spolupráce.

V případě zájmu vyplňte, prosím, tento formulář a pošlete ho na [email protected].

Pracovní příležitosti, stáže


un career 7un career 9un career 8

Práci v OSN mohou najít lidé různé úrovně kvalifikace i vzdělání. Pracovní pozice se dělí do několika kategorií, od nižších administrativních a servisních pozic po vysoké seniorní specializované pozice. Pro každou kategorii jsou stanovené kvalifikační předpoklady i minimální délka profesní praxe. Pracovními jazyky jsou angličtina a francouzština, nezbytná je znalost minimálně jednoho z nich. Znalost dalších jazyků je výhodou, nikoli však podmínkou pro práci v OSN.

Zaměstnání v Sekretariátu OSN je příležitostí pracovat v dynamickém multikulturním prostředí. OSN přijímá žádosti o práci od zájemců ze všech členských států a k podání přihlášky vybízí zejména ženy. Práce v OSN se týká oblastí míru a bezpečnosti, lidských práv, humanitární pomoci, rozvoje, a dalších. Pracovat v OSN je proto zajímavé i prospěšné, protože pracujete nejen pro samotnou organizaci, ale pro celé lidstvo.

Jak žádat o práci v OSN
Nabídka volných míst je zveřejněna na portále UN Careers.
Uchazeči s postižením jsou v souladu s Chartou OSN zařazování do výběru pro všechny typy pracovních smluv. O volná místa na vyšších specializovaných pozicích se lze ucházet prostřednictvím portálu UN Careers nebo účastí v náborovém řízení. Na místa v nižších pozicích jsou uchazeči přijímáni lokálně. Portál https://careers.un.org/ je jediný oficiální zdroj OSN s nabídkou pracovních míst v organizaci.

Náborové zkoušky
Pro uchazeče ve věku do 32 let nabízí OSN náborový program Young Professionals Programme. Zájemci o místa vyžadující rozsáhlé jazykové znalosti skládají srovnávací jazykové zkoušky (Language Competitive Examinations).

Program přidružených expertů (Associate Experts Programme)
Cílem tohoto programu je poskytnout pomoc rozvojovým zemím a absolventům univerzit dát příležitost získat profesní zkušenosti při spolupráci se Sekretariátem OSN a dalšími jím řízenými entitami, jako je například Mezinárodní soudní dvůr nebo úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Odborníci jsou přijímáni na základě dvoustranných smluv mezi OSN a dárcovskými zeměmi.

Program stáží
OSN nabízí stáže ve svém sídle v New Yorku a dalších velkých úřadovnách i v některých ze specializovaných programů OSN (UNDP, UNICEF, UNHCR a další). Stáže jsou určené vysokoškolským studentům, studentům postgraduálního studia a absolventům do jednoho roku po ukončení studia.

Práce v organizacích systému OSN
Máte-li zájem o práci v některém z fondů, programů či specializovaných agentur OSN, sledujte přímo jejich webové stránky. Na většinu z nich se lze dostar přes odkazy na portálu JobNet, který provozuje International Civil Service Commission.

Dobrovolnictví
Program dobrovolníků OSN (United Nations Volunteers (UNV)) se sídlem v Bonnu působí ve více než stovce zemí po celém světě. Máte možnost věnovat se dobrovolnické práci v terénu nebo on-line. Dobrovolnická práce se týká oblastí rozvojové pomoci, humanitárních a mírových operací.

Pracovní příležitosti


un careers 10

V OSN jsou pracovní pozice členěny podle kategorií. V rámci každé z nich existují různé úrovně, které odrážejí rostoucí úrovně odpovědností a požadavků. Informace uvedené v této části vám pomohou zjistit, do které kategorie pracovníků byste patřili a na jaké úrovni. To se vám bude hodit, až začnete hledat vhodné pracovní místo a žádat o zaměstnání.

 • Professional a vyšší kategorie (P a D)
 • General Service a související kategorie (G, TC, S, PIA, LT)
 • National Professional Officers (NO)
 • Field Service (FS)
 • Senior Appointments (SG, DSG, USG a ASG)


Progam pro mladé profesionály (Young Professionals Programme, YPP)

Young Professional Programme je náborový program, který umožňuje získat pracovní místa v Sekretariátu OSN. Do YPP se mohou přihlásit i zájemci, kteří již v Sekretariátu pracují na nižších administrativních pozicích a chtějí se ucházet o vyšší pozice.

Předpoklady pro účast v programu:
• alespoň bakalářský titul
• věk do 32 let
• perfektní znalost angličtiny a/nebo francouzštiny
• státní příslušnost země, která je v daném roce do programu zařazena

Zkoušky se konají pro různé profesní obory, jejichž seznam je zveřejňován každoročně spolu se všemi dalšími údaji o YPP. Probíhají v takzvaných zkušebních centrech v mnoha zemích a uchazeči si mohou vybrat centrum, které jim nejvíce vyhovuje. V případě, že o výkon zkoušky v konkrétním zkušebním centru neprojeví zájem dostatek uchazečů, toto zkušební centrum se neotevře a uchazeči musí zkoušku složit v nejbližším jiném centru. Prověřují se věcné znalosti, analytické myšlení, písemný projev i znalosti o mezinárodních otázkách. Písemná část trvá 4,5 hodiny. Při úspěšném absolvování písemného testu se uchazeč zúčastní ústní zkoušky. Vyrozumění o výsledku zkoušky se individuálně sděluje pouze kandidátům, kteří uspěli. Ostatní se dozví o ukončení přijímacího řízení prostřednictvím webové stránky.

Úspěšní žadatelé jsou zařazeni na seznam vhodných kandidátů na dobu dvou let. Během tohoto období dostanou nabídku práce v Sekretariátu s termínovanou smlouvu na dva roky. Pokud se osvědčí, mohou získat smlouvu na dobu neurčitou. V případě, že kandidát nezíská pracovní smlouvu během dvou let po úspěšném absolvování zkoušky, možnost zaměstnání v Sekretariátu zaniká a musí zkoušky YPP absolvovat znovu.

Aktuální informace najdete v sekci „Young Professionals Programme“ na portálu UN Careers
V případě, že je do programu zařazena Česká republika, poskytuje informace Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a Informační centrum OSN v Praze.

Práce pro OSN v ČR
Informační centrum OSN i ostatní organizace systému OSN v České republice zveřejňují nabídky volných míst na svých internetových stránkách. Počet zaměstnaců OSN v ČR je nízký, nabídka pracovních míst není frekventovaná.

Stáže


un careers young

Program stáží
Studentům vysokých škol nabízí OSN možnost stáží. Uchazeč musí být studentem posledního ročníku bakalářského studia, studentem magisterského či doktorského studia, případně může být absolventem vysoké školy a na stáž musí nastoupit do jednoho roku po ukončení studia.

Stáž lze absolvovat v hlavních úřadovnách OSN (New York, Vídeň, Ženeva, Nairobi, Bangkok) nebo v kancelářích specializovaných progamů a agentur OSN. Délka stáže je od dvou do šesti měsíců. Přesné podmínky se mohou v různých kancelářích lišit.

Podrobné podmínky stáží jsou zveřejněny na portálu UN Careers.
v části věnované stážím nebo na webových stránkách konkrétních gentur OSN. Stáže jsou neplacené. Při výkonu stáže v zahraničí si účastník hradí veškeré náklady na cestu i pobyt sám. Po ukončení stáže obdrží oficiální certifikát o absolvování stáže

V České republice lze studentskou stáž vykonat v Informačním centru OSN, které organizaci v ČR zastupuje.

Stáž v informačním centru OSN
Neplacenou stáž (internship) nabízíme studentům vysokých škol, kteří se ve svém profesním životě chtějí uplatnit především v oborech informačních služeb, médií nebo mezinárodních vztahů.

Předpokládaná časová náročnost 35 hod. týdně po dobu třech měsíců s možností prodloužení. Termín nástupu je březen 2022.

Místo výkonu práce: Praha, Česká republika
Termín pro podání žádosti: 18. března 2022

Více informací o náplni práce a link pro on-line podání žádosti.

Předpoklady

 • výborná znalost češtiny a angličtiny
 • schopnost práce na PC (MS Office, vyhledávání informací, editace fotografií, videí)
 • znalost a schopnost aktivně pracovat se sítěmi sociálních médií (např. Facebook, Twitter, Trello)
 • schopnost práce s fotoaparátem, videokamerou
 • samostatnost
 • organizační schopnosti
 • zájem o činnost Organizace spojených národů

Na čem budete pracovat?
Práce zahrnuje pomoc při organizování informačních kampaní a akcí pro veřejnost (semináře, tiskové konference, prezentace apod.), informační činnost (krátké překlady, doplňování informací na web a sociální sítě, korektury a přepisování textů, rozesílání pozvánek a tiskových zpráv), fotografování, natáčení videa, stahování a ukládání médií (fotografie, video), a výpomoc při zajišťování běžného chodu kanceláře.


Další možnosti stáží v agenturách OSN v České republice:
UNHCR v České republice

Český výbor pro UNICEF: nenabízí stáže, nýbrž dobrovolnictví – více informací na webové stránce UNICEF.

V České republice mají zastoupení také Světová zdravotnická organizace (WHO) a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Pro dotaz na možnost stáže kontaktujte příslušné kanceláře:
www.who.cz
www.iom.cz

Dobrovolnictví


un careers volunteer

Dobrovolnictvím se zabývá United Nations Volunteers (UNV), agencie OSN se sídlem v Bonnu, která spravuje hlavní databázi dobrovolníků. V České republice spolupráci s UNV koordinuje Ministerstvo zahraničních věcí (MZV), konkrétně Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. Tento odbor je kontaktním místem pro program UN Youth Volunteers a společně s centrálou UNV se zabývá mimo jiné náborem českých dobrovolníků.

Zájemci o dobrovolnictví se mohou registrovat přímo do databáze UNV a také sledovat web MZV, kde jsou jednou ročně vyhlašovány výzvy k podávání přihlášek na místa vyhrazená pro české dobrovolníky. Podrobnější informace jsou k dispozici na webové stránce MZV.

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ:

UN Youth Volunteers  – program organizačně zajišťuje UNV ve spolupráci s MZV, jež vypisuje zpravidla jednou ročně výběrová řízení na jednoleté dobrovolnické pozice, a to primárně v rozvojových zemích. Zájemce musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání, věk do 29 let, dobrou znalost angličtiny a odborné znalosti odpovídající vypsané pozici. V rámci smlouvy jsou stážistům hrazeny náklady na cestu do místa výkonu stáže, pobyt a také předvýjezdové školení v centrále UNV v Bonnu.

UN Volunteer Specialists – podrobné informace o programu jsou k dispozici na webových stránkách www.unv.org, které spravuje ústředí UNV. Zájemce musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání, věk minimálně 27 let, dobrou znalost angličtiny, odborné znalosti odpovídající vypsané pozici a praxi min. 3 roky.

Online dobrovolnictví – koordinátorem programu je Online Volunteering Service při UNV. Výhodou této formy dobrovolnictví je, že dobrovolník pracuje na projektu z domova a časový rozvrh práce si přizpůsobí svým možnostem. Podrobné informace lze nalézt na www.onlinevolunteering.org.