Posouzení a řízení rizika expozice zdravotnických pracovníků v souvislosti s virem COVID-19Koronavirové onemocnění (COVID-19) bylo poprvé zjištěno v prosinci 2019 ve městě Wu-chan v Číně. Dne 30. ledna 2020 oznámil generální ředitel Světové zdravotnické organizace, že současná epidemie představuje ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu.

Podle dosavadních dostupných důkazů se virus COVID-19 přenáší mezi lidmi při úzkém kontaktu a kapénkami. Nejvíce ohroženi nákazou jsou lidé, kteří jsou v kontaktu s pacientem s od COVID-19, a/nebo lidé, kteří se starají o pacienty s COVID-19. Tato skutečnost nevyhnutelně znamená vysoké riziko nákazy pro zdravotníky.

Celý dokument [pdf]