Přístup ke stanicím hygieny pro veřejnostSoučasné důkazy naznačují, že virus COVID-19 se přenáší kapénkami z dýchacích cest nebo kontaktem. Ke kontaktnímu přenosu dochází tehdy, dotknou-li se kontaminované ruce sliznice úst, nosu nebo očí; virus rovněž může přecházet prostřednictvím kontaminovaných rukou z jednoho povrchu na druhý a tak být přenášen nepřímým kontaktem. Proto je hygiena rukou v prevenci šíření viru COVID-19 nesmírně důležitá. 

Celý dokument [pdf]