Globální koronavirová krize: týden 2.-10. května 2020Můj hrdina jsi Ty je k dispozici česky
10. května – „Můj hrdina jsi Ty“ je kniha napsaná pro děti na celém světě zasažené pandemií COVID-19. Vznikla jako projekt pracovní skupiny Inter-Agency Standing Committee, zabývající se duševním zdravím a psychosociální podporou při mimořádných událostech (IASC MHPSS RG). Autorkou knížky je Helen Patuck.

40 let od vymýcení neštovic
8. května –
Neštovice usmrtily ve 20. století 300 milionů lidí. V roce 1958 vyzval tehdejší SSSR k jejich eradikaci. Uprostřed studené války začala spolupráce s USA i dalšími státy a 8. května 1980 vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHOneštovice za eliminované. 
Eradikace neštovic nese významnou československou stopu. Zakladatel moderní československé epidemiologické školy Karel Raška se v roce 1963 stal ředitelem sekce infekčních nemocí Světové zdravotnické organizace v Ženevě a stál tak v čele boje WHO proti této zákeřné nemoci. Neštovice se staly první a jsou dosud jedinou infekční nemocí, kterou se podařilo vymýtit. Ve světle pandemie COVID19 tento úspěch připomíná, jakou cenu má mezinárodní spolupráce .

Nový report UNDP o vlivu pandemie COVID-19 na lidský rozvoj
8. května
– Zpráva „COVID-19 and Human Development“ Rozvojového programu OSN (UNDP) přináší nová data zaměřená na připravenost i zranitelnost států vůči současným i budoucím hrozbám.

Desetiletá Muna dává lidem nahlédnout jak se žije lidem na útěku v době COVID-19
8. května
– Muna je jedním z přibližně 1,7 milionu vysídlených dětí v Jemenu, kde v současnosti probíhá největší humanitární krize na světě. Situace v Jemenu je extrémně zlá a v době šířícího se koronaviru je potřeba pomoci tamním lidem mimořádně naléhavá. Na videu uvidíte, jak se desetiletá Muna chrání proti nakažení koronavirem v podmínkách uprchlického tábora.

OSN přibližuje připravenost světa vůči současným i budoucím krizím
7. května
– Pandemie #COVID19 obnažuje, jak nerovnosti ovlivňují schopnost států vyrovnávat se s krizí. Nová data Rozvojového programu OSN (UNDP) zaměřená na připravenost a zranitelnost vůči současným i budoucím krizím zde.

OSN posiluje logistické kapacity na dopravu zdravotnických potřeb
5. května – Z nového humanitárního hubu v belgickém Liége odlétl Boeing 757 Světového potravinového programu OSN s 16 tunami ochranných prostředků do Burkiny Faso a Ghany.

Den mytí rukou
5. května – Na světě žijí tři miliardy lidí, kteří nemají doma tekoucí pitnou vodu. Ve světle #COVID19 patří k těm nejzranitelnějším. 5. května slavíme Den mytí rukou.

Konec dezinformacím!
4. května – Vedle pandemie COVID19 usiluje OSN na všech kontinentech i o zastavení „infodemie“ dezinformací. Lidé potřebují fakta založená na vědeckém poznání, ne pověry nebo lži. Jen tak zůstanou zdraví.

Jaký bude svět za 25 let?
4. května – Již 75 let je Organizace spojených národů koordinátorem mezinárodních vztahů. Propojuje státy, komunity i jednotlivce tak, abychom dokázali společně čelit globálním výzvám. Nyní stojí v čele celosvětového tažení proti COVID-19.
Jak si myslíte, že by mohl a měl vypadat svět za 25 let? Odpovězte na pět jednoduchých otázek v rámci celosvětového šetření. Dotazník je česky, na jeho vyplnění stačí 5 minut. 

Aliance pro multilateralismus na podporu OSN a WHO
3. května – V září 2019 vznikla z iniciativy Německa a několika dalších států Aliance pro multilateralismus. Jejím cílem je podpora mezinárodní mnohostranné spolupráce, pravidel a institucí a zabránit tomu, aby se svět nestal jen arénou pro soupeření mezi státy.
Ve světle pandemie COVID-19 vydala Aliance společné prohlášení, které podpisem podpořil společně s několika desítkami ministrů zahraničí z celého světa i šéf české diplomacie Tomáš Petříček.V deklaraci se mimo jiné uvádí: „Aliance se zavazuje podporovat OSN a WHO a další mezinárodní organizace v úsilí zastavit pandemii. Všichni jsme jen tak silní jako ten nejslabší článek globální    ho zdravotního systému. Současnému ohrožení lidstva dokážeme čelit jen tak, že budeme budovat udržitelnější a odolnější svět založený na mezinárodní spolupráci.“

Šéf OSN blahopřál britskému veteránovi, který strhl vlnu solidarity se zdravotníky
3. května – „Kapitán Tom Moore je velkou inspirací a symbolem solidarity v době pandemie.“ Šéf OSN António Guterres popřál prostřednictvím videolinku britskému válečnému veteránovi ke stým narozeninám. Tom Moore se stal jedním z hrdinů doby. Podařilo se mu totiž ve sbírce na podporu zdravotníků v Británii vybrat neuvěřitelných 31 milionů liber (v přepočtu téměř přesně jedna miliarda Kč). Svou sbírku podpořil slibem, že vzhledem ke svým nadcházejícím narozeninám přejde stokrát svoji zahradu.