Generální tajemník OSN Pan Ki-mun

10.1.2014

Z tiskové konference na začátku roku 2014

Rozvojová agenda

Rok 2014 bude klíčový pro Rozvojové cíle tisíciletí, protože se rychle blížíme k cílovému roku 2015. Je zapotřebí výraznějšího pokroku při formulování rozvojové agendy po roce 2015 – souboru udržitelných rozvojových cílů a finančních opatření k jejich dosažení.
Máme-li v roce 2015 přijmout novou globální dohodu ke klimatické změně, musíme letos v prosinci přivézt do Limy solidní návrh, o němž by bylo možné jednat. Cílem klimatického summitu, který jsem svolal na 23. září 2014 do New Yorku, je podpořit iniciativu a mobilizovat politickou vůli členských států k dosažení ambiciózní dohody.

Bezpečnost

Soustředíme pozornost na tyto dlouhodobé základy pro dosažení prosperity a míru. Čelíme ale zároveň vzrůstajícímu množství konfliktů a katastrof, které jsou stále závažnější, častější a komplikovanější. Mezinárodní společenství jim bude muset věnovat mnohem více politického zájmu, zdrojů i podpory.
Situace v Sýrii, Jižním Súdánu a Středoafrické republice se nadále zhoršuje. Jde o tragédie, na něž krutě doplácejí miliony civilistů, ačkoliv by bylo možné jim předcházet. Obzvláště mě znepokojuje narůstající fanatismus a jeho nebezpečné regionální i globální šíření. V sázce jsou roky rozvojového úsilí. Celé generace mladých lidí jsou v ohrožení.
OSN dělá maximum, aby ulevila trpícím a pomáhala lidem, kteří jsou nuceni utéct ze svých domovů a zemí. Zaměstnanci OSN prokazují nesmírnou odvahu a profesionalitu v rizikových podmínkách.

Humanitární pomoc

Humanitární pomoc, jakkoliv je životně důležitá, může být jen částí naší odezvy. Mezinárodní společenství musí společnými silami pomáhat zemím, které potřebují najít cestu k míru. Musíme společně vyslat důrazný vzkaz, že za zabíjení, znásilňování, chemické útoky a další ohavné zločiny budou jejich pachatelé voláni k odpovědnosti.

Sýrie, Středoafrická republika, Afghánistán a další

V Sýrii musí skončit veškeré násilí, a to i používání barelových bomb a dalších těžkých zbraní syrskou vládou. Všechny strany konfliktu musí zlepšit dostupnost humanitární pomoci lidem na obléhaných územích. Situace ve Východní Ghoutě je šokující: více než rok zůstalo bez pomoci 160 tisíc lidí. OSN je připravena do oblasti vstoupit a začít poskytovat pomoc; k tomu však potřebujeme plnou součinnost syrské vlády.
Ve Středoafrické republice musíme posílit roli africké mise a více se přičinit o to, aby se neroztočila spirála násilí. Během roku 2014 bude OSN také podporovat afghánský lid při transformaci.
Budeme nadále pomáhat i dalším zemím, v nichž se transformace nedaří, nestabilita vzrůstá, instituce selhávají a demokratické vlády ochabují. Rok 2014 bude rokem, v němž OSN bude usilovat o zvýšení odolnosti proti katastrofám a o další pokrok při vytváření světa bez jaderných zbraní.
Prohloubíme úsilí v rámci iniciativy Rights Up Front, která klade důraz na lidská práva jakožto nedílnou součást mise OSN.
Spolu s Organizací pro zákaz chemických zbraní dokončíme likvidaci syrských chemických zbraní.
V tomto roce si připomínáme sto let od vypuknutí první světové války. Budeme se snažit posouvat hranice diplomacie a kolektivní akce. Navzdory krizím a obavám přináší rok 2014 také významné příležitosti k vybudování bezpečnějšího, spravedlivějšího a prosperujícího světa.

New York, 10. ledna 2014