Generální tajemník OSN k Mezinárodnímu dni migrantů (18. prosince)

17.12.2015

Rok 2015 se zapíše do historie jako rok strádání lidí a tragických osudů migrantů. Jen za posledních 12 měsíců ztratilo více než pět tisíc žen, mužů a dětí život na cestě za bezpečím a lepším životem. Desítky tisíc dalších se staly obětí pašeráků, kteří zneužívají jejich situace. A miliony jiných se staly nevinným terčem xenofobních nálad a alarmistických projevů.

Rok 2015 byl ale zároveň rokem, kdy globální společenství vyzdvihlo důležitý přínos migrantů k udržitelnému rozvoji. Přijetím Agendy 2030 představitelé států přislíbili, že budou chránit pracovní práva migrantů, bojovat proti zločinným mezinárodním pašeráckým sítím a podporovat dobře řízenou migraci a mobilitu. Agenda 2030 se zaměřuje na příčiny globálních problémů tak, aby jejich řešením přispěla k tomu, aby lidé nebyli nuceni opouštět své domovy.

Na tomto úsilí musíme jako svět stavět a vytvářet vhodné podmínky pro mobilitu lidí. Potřebujeme lepší spolupráci zemí původu se státy tranzitními a cílovými.Ta musí být založena na sdílení odpovědnosti a respektu k lidským právům migrantů bez ohledu na jejich status.

Musíme rozšířit bezpečné kanály pro běžnou migraci – spojování rodin, mobilitu pracovní síly všech úrovní, více příležitostí pro přesídlování a příležitosti ke vzdělávání dětí i dospělých. Vyzývám také všechny státy, aby podepsaly a ratifikovaly Mezinárodní úmluvu o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin. Dosud tak učinila jen čtvrtina států OSN.

Na těchto principech bude postavena realizace plánu na řešení velkých pohybů migrantů a uprchlíků, který jsem předložil Valnému shromáždění OSN.

Zavažme se u příležitosti Mezinárodního dne migrantů ke koherentnímu, celostnímu a na lidských právech a mezinárondním právu postaveném řešení migrace.

                                                                                           Pan Ki-mun