Generální tajemník OSN k „Brexitu“

24.6.2016

Generální tajemník OSN pozorně sledoval diskuse předcházející referendu ve Velké Británii. Rozhodnutím o vystoupení z EU vyvrcholilo období intenzivních úvah a diskusí vedených nejen ve Velké Británii, ale v celé Evropě.

Nyní, když Velká Británie a další členské státy EU vstupují do procesu příprav dalšího postupu, spoléhá generální tajemník na historicky prokázanou schopnost Evropy jednat pragmaticky a zodpovědně v zájmu evropských občanů.

OSN se těší na další spolupráci s Velkou Británií i Evropskou unií, které jsou pro ni obě důležitými partnery.

Generální tajemník očekává, že i nadále bude Evropská unie spolehlivým partnerem OSN při řešení rozvojových a humanitárních otázek, stejně jako otázek míru a bezpečnosti, včetně migrace.

Věří také, že Velká Británie si podrží své vůdčí postavení v mnoha oblastech, včetně rozvojové sféry. Generální tajemník velmi doufá, že role Velké Británie v této oblasti bude pokračovat.

Spolupráce nás činí silnějšími.