Biodiverzita oceánů • Světové oceány obsahují mezi 500 tisíci a 10 miliony mořských druhů.
 • Mořský fytoplankton produkuje 50 procent kyslíku Země.
 • Oceány pohltily během uplynulých dvou století až polovinu všech antropogenních (lidskou činností vytvářených) emisí uhlíku. Ekosystémy „modrého uhlíku“, jako mangrovníky, mořská tráva, pobřežní mokřady a další ekosystémy mořských a pobřežních porostů, jsou největšími úložišti uhlíku na planetě.
 • Druhová rozmanitost v oceánech dosahuje 0,7 do jednoho milionů druhů, a další miliony bakterií, mikrobů a virů. Velká část druhové rozmanitosti oceánů není dosud známá. Každoročně je popsáno až 2 tisíce nových druhů.

 Úbytek biologické rozmanitosti

 • Korálové útesy jsou velmi citlivé na okyselování oceánu. 60 procent útesů je v současné době ohroženo kombinací oteplování, okyselování a dalšími antropogenními vlivy. V roce 2030 jich takto bude ohroženo 90 procent v roce 2050 zřejmě všechny.
 • Přibližně 20 procent korálových útesů je zničeno a není vyhlídka na jejich brzké zotavení.
 • V roce 1998 došlo k prvnímu závažnému blednutí korálů. Další případ nastal v důsledku jevu El Niňo v roce 2010 a třetí začal v roce 2015 a stal se nejdéle trvajícím, nejrozšířenějším a nejničivějším zaznamenaným případem tohoto jevu. Některé útesy byly zasaženy opakovaně a problém přetrvává až do letošního roku (2017).
 • Velký bariérový útes v Austrálii utrpěl největší blednutí korálů v roce 2016 a v roce 2017 začalo další. Hlavní příčinou blednutí korálů jsou nadprůměrné teploty mořské vody způsobené změnou klimatu.
 • Podle odhadů došlo od roku 1980 k úhynu asi 20 procent mangrovníků.
 • Předpokládaný růst teplot oceánů pravděpodobně povede ke změnám v rozšíření mořských živočišných druhů a může vážně ovlivnit reprodukční cyklus ryb.
 • Pobřežní a mořská biodiverzita je pod stále větším tlakem. Asi 40 procent populace světa žije ve vzdálenosti do 100 km od pobřeží a vystavuje pobřežní zdroje neudržitelné zátěži. Předpokládá se, že počet lidí vzroste do roku 2050 na více než 9 miliard, což bude pro mořské a pobřežní zdroje znamenat ještě větší nápor.

#ZachraňteOceán. Proč? Fakta o stavu oceánů a moří