Den OSN v Praze

24.10.2014

Den Spojených národů (24.října) připomene pražská kancelář OSN týdenním programem pro studenty, veřejnost i média. Společně ho připravují Informační centrum OSN v Praze (UNIC), Kancelář UNHCR, WHO a Český výbor pro UNICEF. Den Spojených národů si připomínáme od roku 1948. Dne 24. října 1945 vstoupila v platnost Charta OSN, základní dokument organizace.

V dopoledním programu se od pondělí do čtvrtka studentům českých středních škol představí všechny agentury OSN v Česku. Budou se promítat filmy a diskutovat o globálních tématech.

Ve středu se prostory OSN v České republice otevřou široké veřejnosti. Bude se mluvit o globálních výzvách, ale i o praktických věcech jako jsou stáže nebo dobrovolnické aktivity pro OSN, i o pracovních příležitostech v systému OSN. Na programu bude i malý festival dokumentárních filmů.

V pátek se koná setkání s novináři a před budovou OSN, v pražské Železné ulici přímo naproti historickému Karolinu, bude pro širokou veřejnost připraven informační stánek, který kolemjdoucím nabídne publikace o OSN, dokumenty jako je Charta OSN či Všeobecná deklarace lidských práv, nebo jen možnost krátce podiskutovat o tom, čím dnes OSN je a jaké jsou její priority ve světě nebo v Česku. Pro děti jsou připraveny modré balonky s bílým logem světové organizace. Infostánek chce upozornit na přítomnost OSN v Česku i poskytnout základní informace o organizaci, která si příští rok připomene již 70 let své existence.

Podrobný program ke Dni OSN

Krátké filmy OSN (české titulky)

 

V Česku od 1947….

Organizace spojených národů otevřela svou první kancelář v České republice (resp. Československu) v roce 1947. Informační centrum OSN v Praze (UNIC) se tehdy stalo jednou z prvních „poboček“ Spojených národů ve světě. Společně s UNIC působí v současné době v Česku kancelář agentury OSN pro uprchlíky (UNHCR), Světové zdravotnické organizace (WHO) a Český výbor pro UNICEF. Agentury OSN sídlí od roku 2012 v centru Prahy, v budově Ministerstva zahraničních věcí ČR na adrese Železná 24, Praha 1.

Informace, právní a odborné služby i humanitární pomoc

„OSN má celosvětovou sít informačních center (UNIC) v 61 zemích. Jejich úkolem je informovat, vysvětlovat i obhajovat činnost organizace. UNIC v Praze, to je mimo jiné web osn.cz, komunikace přes sociální sítě, knihovna, rešeršní služby, semináře a tematické diskuse, tiskové konference, vzdělávací programy, výstavy, publikace, informační kampaně…. Hlavními tématy jsou vedle hlavních krizových situací například globální agenda rozvoje (MDGs), udržitelný rozvoj, klimatická změna i různé aspekty ochrany lidských práv,“ říká Michal Broža, pověřený řízením Informačního centra OSN v Praze.

„Kancelář UNHCR v ČR byla otevřena v roce 1992 v souvislosti s přistoupením České republiky k Úmluvě o právním postavení uprchlíků. Hlavním cílem UNHCR v ČR je podpora vybudování komplexního a samostatného azylového systému, který státu umožní posoudit žádosti o mezinárodní ochranu v souladu s mezinárodním právem. Máme vlastní programy právního poradenství, věnujeme se osvětě i podpoře programů nevládních organizací v ČR,“ říká Petra Levrincová, vedoucí Kanceláře UNHCR v Praze.

Světová zdravotnická organizace (WHO) od svého vzniku (1948) podporuje technickou spolupráci v oblasti zdravotnictví, realizuje programy na odstranění některých nemocí a usiluje o zlepšení kvality lidského života. „Naše kancelář od roku 1991 koordinuje aktivity WHO v ČR, informuje o iniciativách WHO a podporuje spolupráci a účast českých expertů na její činnosti. Podílí se i na ovlivňování tvorby zdravotní politiky v kontextu doporučení WHO a zastupuje zájmy organizace v České republice,“ říká ředitelka Kanceláře WHO v ČR Alena Šteflová.

„Dětský fond OSN pomáhá ve více než 150 zemích světa dětem přežít a zlepšovat jejich životní podmínky. Největší část pomoci UNICEF směřuje do nejchudších zemí a do oblastí zasažených přírodní pohormou nebo válečným konfliktem. Ve vyspělých zemích jako je Česká republika působí UNICEF prostřednictvím národních výborů, jejichž úlohou je podpora práv dětí a získávání finančních prostředků pro programy pomoci,“ říká ředitelka Českého výboru pro UNICEF Pavla Gomba.