Den mladých lidí: Více příležitostí i problémů

12.8.2014

V současnosti na světě žije nejpočetnější generace mladých ve věku od 15 do 24 let, celkem 1,2 miliardy lidí. Oproti minulým generacím mají více studijních příležitostí, možností cestovat, využívat nové technologie. Zároveň ale čelí jiným a možná i těžším výzvám stále propojenějšího světa.

Počet nezaměstnaných mladých lidí je rekordně vysoký. Podle Mezinárodní organizace práce (ILO) je na světě téměř 75 milionů mladých lidí, kteří hledají práci. To představuje nárůst o více než 4 miliony od roku 2007. Středoškolské, bakalářské a dokonce ani magisterské vzdělání už nejsou zárukou, že mladý člověk po studiu najde práci. S narůstajícími náklady na vysokoškolské vzdělání a nejistou budoucností mladí lidé chtějí, aby o jejich situaci nerozhodovali jenom politici, ale aby se sami mohli na rozhodování o věcech, které se jich dotýkají, podílet.

Valné shromáždění vyhlásilo 12. srpen v roce 1999 Mezinárodním dnem mládeže. Chce tak upozorňovat na problematiku mladých lidí a zároveň tuto skupinu etablovat jako platného hráče současné globální společnosti.

Generální tajemník OSN zahrnul spolupráci s mladými lidmi mezi své hlavní priority. V roce 2013 jmenoval svého vyslance pro záležitosti týkající se mládeže. Ve svém letošním poselství k mezinárodnímu dni, jehož hlavním tématem je podpora mladých s duševním onemocněním, připomíná mezinárodnímu společenství, že je nutné zvyšovat povědomí a investovat do podpory mladých lidí s duševním onemocněním. Podle nedávno publikované zprávy OSN trpí 20 procent mladých lidí po celém světě nějakou duševní chorobou. Rizika jsou obzvláště velká při přechodu z dětství do dospělosti a stigma a stud často zhoršují tento pocit a brání jim vyhledat podporu, kterou potřebují.

Kampaň „Mental Health Matters“