Den lidských práv

19.12.2014

Každý den v roce je dnem lidských práv

Od roku 1950 si každoročně 10. prosince připomínáme Den lidských práv, ale zároveň také fakt, že nejenom 10. prosinec, ale každý den v roce je dnem lidských práv. Upozornit na tuto skutečnost je hlavním cílem letošní kampaně „Human Rights 365“. Snaží se apelovat na povědomí lidí a vést je k respektování lidských práv druhých.

 I přesto, že na lidská práva má nárok každý jedinec hned po narození, a to bez rozdílu věku, vzdělání či barvy pleti, stále se setkáváme s diskriminací, utlačováním, genderovou nerovností či nesvobodou projevu. Ochrana lidských práv je jedním z úkolů OSN, který přispívá k zajišťování míru a rozkvětu ekonomik. Práva každého člověka upravuje Všeobecná deklarace lidských práv, která byla přijata 10. prosince 1948 Valným shromážděním OSN jako reakce na druhou světovou válku a její dopady. Kampaň „Human Rights 365“, která se opírá o tuto deklaraci, staví na faktu, že lidská práva jsou pro všechny bez ohledu na to kdo jsme, jaké jsou naše názory či vyznání nebo kde žijeme.
Měli bychom pamatovat na to, že všichni se rodíme svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Lidská práva jsou tak nezcizitelným nárokem každého člověka. Při jednání s lidmi je třeba myslet na to, že rovnost, důstojnost a svoboda jsou základním právem každého jedince. Každý z nás má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost.

Na půdě OSN se na oblast lidských práv specializuje především Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva, který má jedinečný mandát k ochraně všech lidských práv. Jednou z jeho hlavních úloh je vzdělávat a posilovat roli jednotlivců ve společnosti. Zároveň také pomáhá vládám při plnění jejich povinností v této oblasti.

Poselství generálního tajemníka OSN (anglicky)