Sociální stigmatizace spojená s onemocněním COVID-19Sociální stigmatizace v kontextu zdraví je negativní asociace mezi osobou nebo skupinou osob, které sdílejí určité vlastnosti, a konkrétním onemocněním. V rámci epidemie může docházet k tomu, že jsou lidé vystaveni škatulkování, stereotypům, diskriminaci, jsou vnímáni jako samostatná skupina a/nebo zažívají ztrátu společenského statusu v důsledku vnímaného spojení s nemocí.

Celý dokument [pdf]