Co pro vás znamená Všeobecná deklarace lidských práv?

2.10.2018

Informační centrum OSN v Praze (UNIC) vyhlašuje soutěž v tvorbě krátkých videí „Co pro vás znamená Všeobecná deklarace lidských práv?“ Každý soutěžící má za úkol volnou formou vyjádřit jeden z třiceti článků Deklarace. Zúčastnit se mohou mladí lidé ve věku 16-21 let.

Všeobecná deklarace lidských práv přijatá 10. prosince 1948 je jedním ze zásadních milníků historie lidstva. Stala se prvním mezinárodním uznáním svobod a práv každého člověka bez rozdílu kulturních a náboženských kořenů, rasy, pohlaví a místa původu. Inspirovala legislativní systémy ve všech částech světa. Byla přeložena do více než 500 jazyků a je nejznámějším a nejcitovanějším lidskoprávním dokumentem z oblasti lidských práv.

K připomenutí 70. výročí přijetí Deklarace vyhlásila již v lednu Organizace spojených národů celoroční globální osvětovou kampaň #StandUp4HumanRights. Jejím hlavním cílem je dát lidem příležitost zamyslet se nad významem lidských práv pro současný i budoucí svět.

Informace o kampani #StandUp4HumanRights i o historii přijetí Deklarace jsou na zvláštní webové stránce v češtině www.lidskaprava70.org. Zde zájemci najdou samotný text Deklarace, pravidla soutěže a přihlašovací formulář.

„Soutěž otevírá prostor pro mladé lidi, aby lidská práva reflektovali pohledem současných Čechů, občanů Evropské unie. Chceme, aby si uvědomili, že lidská práva nejsou něčím, co je dáno. Že je nutné o ně neustále usilovat tak, aby se stala nedílnou součástí soukromého i veřejného života. Aby pomáhala utvářet inkluzivní charakter společnosti, ve které jsou rovná práva pro všechny základním kamenem právního řádu i mezilidských vztahů,“ říká Michal Broža, vedoucí informační kanceláře Organizace spojených národů pro Českou republiku.

Projekt podporuje Úřad vlády České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a úřad Veřejného ochránce práv. Nejlepší příspěvky budou zveřejněny na webech a sociálních sítích OSN a všech spolupracujících institucí.

Na YouTube, Facebooku, Twitteru a Instagramu @OSN Česká republika jsou postupně zveřejňována videa se známými osobnostmi, představiteli významných institucí i dalšími lidmi různých národností žijícími v Česku, kterých jsme se zeptali, co pro ně lidská práva znamenají.

Kontakt: Michal Broža, UNIC Prague, tel. 724 020 611, e-mail: [email protected]