Začíná konference stran Rámcové úmluvy o změně klimatu COP25

Dnes v Madridu začíná konference COP25, výroční zasedání 197 stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC). Konference plní dozorčí roli nad dodržováním UNFCCC a nově také nad naplňováním emisních závazků států podle Pařížské dohody. […]

2.12.2019

Prohlášení generálního tajemníka OSN k Mezinárodnímu dni za ukončení násilí na ženách

Organizace spojených národů stojí za svým závazkem dosáhnout ukončení všech forem násilí na ženách a dívkách. Jde o jeden z nejhorších a nejrozšířenějších projevů porušování lidských práv, který zasahuje každou třetí ženu na světě. To znamená, […]

22.11.2019

Naším cílem je férová globalizace a rozhodná klimatická akce

António Guterres ke dni Spojených národů 2019 Den Spojených národů připomíná stále platné ideály obsažené v Chartě OSN, která vešla v platnost 24. října 1945. I v současném neklidném světě zůstává Charta společnou střelkou kompasu světa. V čase velkých […]

23.10.2019

Klimatickou akci již nelze zastavit

António Guterres V předvečer zářijového klimatického summitu OSN vzkázaly miliony mladých lidí po celém světě politickým představitelům: „Selháváte“. Mají pravdu. Globální emise rostou. Teploty rostou. Dopady na oceány, lesy, projevy počasí, biodiverzitu, produkci potravin, vodu, […]

9.10.2019

Projevy nenávisti se šíří jako mor

António Guterres Nenávist táhne světem. Intolerance a projevy nenávisti cílí na lidi různých vyznání po celém světě. Je smutné a zároveň znepokojující, že se to stává tak běžným. V minulých měsících jsme byli svědky vražd Židů […]

2.7.2019

Ztráta biodiverzity a vymírání druhů: český profesor varuje před dopady na českou krajinu.

Milionu druhů 🌍 hrozí vyhynutí. Varování přinesla zpráva Mezivládní vědecké platformy pro biodiverzitu a ekosystémové služby IPBES (obdoba klimatického IPCC). „Honbu za penězi musíme nahradit honbou za přežití přírody,“ uvedl na tiskovém briefingu v Informačním centru OSN v Praze v […]

26.6.2019

Výstava k 70. výročí Všeobecné deklarace lidských práv k zapůjčení

Výstava „Budoucnost je (n)(v)aše“, kterou připravilo Informační centrum OSN v Praze, prezentuje články Všeobecné deklarace lidských práv tak, jak je pro Organizaci spojených národů před 40 lety ztvárnil brazilský výtvarník Otávio Roth. Všeobecná deklarace lidských […]

18.12.2018

Stáž v OSN

Hledáme studenty VŠ, kteří se ve svém profesním životě chtějí uplatnit v oborech mezinárodních vztahů, informačních služeb, médií, žurnalistiky a podobně. Doba trvání stáže je minimálně 3–4 měsíce. Předpoklady Výborná znalost češtiny a angličtiny; schopnost […]

27.11.2018

Tisková konference k závěrům zprávy IPCC

Mezivládní panel pro změnu klimatu IPCC vydal dne 8. 10. 2018 v Jižní Koreji varovnou zprávu o možnostech lidstva udržet nárůst průměrné globální teploty do konce století na 1,5 ºC. Vyžaduje to však okamžitou, silnou a společnou klimatickou […]

15.10.2018

Kofi Annan byl Organizací spojených národů

António Guterres Od okamžiku, kdy nás tak náhle opustil bývalý generální tajemník OSN Kofi Annan, myslím na to, čím byl tak výjimečný. Je to jednoduché: byl jedinečným a zároveň obyčejným člověkem. Velký světový lídr a […]

9.10.2018