Šéf OSN: Je zásadní, aby se Evropská unie zavázala ke snížení emisí o nejméně 55 procent do roku 2030

Generální tajemník OSN António Guterres dnes v Evropské radě pro zahraniční vztahy vyzdvihl vůdčí roli Evropy v řešení klimatické krize. „Evropská unie je lídrem klimatické akce. Je průkopníkem klimatické legislativy a politik a ukazuje ostatním, že […]

19.11.2020

Ondráš Přibyla a Fakta o klimatu získali Cenu za komunikaci globální změny klimatu

Teoretický fyzik, lektor, mediátor a konzultant Ondráš Přibyla a jím založená skupina Fakta o klimatu převzali 27. října Cenu za komunikaci globální změny klimatu 2020. Akce se konala on-line prostřednictvím videokonferenčních platforem. Ocenění si klade […]

27.10.2020

Vyzývám všechny obyvatele světa, aby se semkli

Prohlášení generálního tajemníka OSN ke Dni Spojených národů 75. výročí Spojených národů si připomínáme uprostřed globální pandemie. Hlavní poslání OSN, smysl naší existence, je důležitější než kdy dříve: Podpora lidské důstojnosti. Ochrana lidských práv. Dodržování […]

22.10.2020

Světový potravinový program získal Nobelovu cenu za mír!

Světový potravinový program (WFP) je jednou z klíčových organizací OSN. Každý rok dodává životně důležitou pomoc desítkám milionů lidí. Nobelova cena za mír je signálem, že v dnešním světě tolik záleží na tom, co děláme pro ty […]

13.10.2020

Cestovní ruch a COVID-19: Nutnost zachovat živobytí milionů lidí a příležitost pro transformaci

Politické doporučení (Policy Brief) generálního tajemníka OSN “Cestovní ruch a COVID-19“ (COVID-19 and Transforming Tourism) se zabývá dopadem pandemie na tento sektor. Na základě nejnovějších dat Světové organizace OSN pro cestovní ruch (UNWTO) předurčuje pravděpodobný […]

25.8.2020

Pandemie nerovnosti vyžaduje Novou sociální smlouvu pro celý svět

António Guterres Nerovnosti jsou přímým ohrožením našeho způsobu života i budoucnosti. Abychom takovému vývoji zabránili, musíme změnit uvažování. Často slýcháme, že příliv ekonomického růstu pomůže všem. Skutečnost je ale taková, že sílící příliv nerovností může […]

30.7.2020

Vychází „SDGs Report 2020“

Výroční zpráva „SDGs Report“ shrnuje úsilí světa v implementaci Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Ta letošní se zaměřuje na dopady pandemie COVID-19, která nejvíce zasahuje nejchudší a nejzranitelnější – děti, starší osoby, osoby se zdravotním postižením, […]

10.7.2020

COVID-19 a genderová nerovnost

António Guterres Podle dosud dostupných údajů je COVID-19 větším přímým zdravotním rizikem pro muže, zejména vyššího věku. Pandemie ale odhaluje nerovnosti všeho druhu, včetně genderové. Její negativní dopady na zdraví, práva a svobody žen mohou […]

20.5.2020

Tiskový briefing v OSN Česká republika: O zdravotní gramotnosti školáků v ČR

Až pětina českých školáků ve věku 13–15 let se s obtížemi orientuje v otázkách týkajících se zdraví a v pokynech od lékařů. Nedokáží vyhodnocovat informace o zdraví, které se k nim dostanou. Mají nízké povědomí o […]

19.5.2020

Globální koronavirová krize: týden 2.-10. května 2020

Můj hrdina jsi Ty je k dispozici česky10. května – „Můj hrdina jsi Ty“ je kniha napsaná pro děti na celém světě zasažené pandemií COVID-19. Vznikla jako projekt pracovní skupiny Inter-Agency Standing Committee, zabývající se duševním […]

15.5.2020