António Guterres: Novoroční mírový apel nového generálního tajemníka OSN

1.1.2017

První den ve funkci generálního tajemníka OSN mám na srdci jednu zásadní otázku. Jak můžeme pomoci milionům lidí zasaženým konflikty a vystaveným nezměrnému utrpení ve válkách, jejichž konec je v nedohlednu?

Civilní obyvatelstvo je drceno násilím. Ženy, děti i muži jsou zabíjeni a zraňováni, vyháněni ze svých domovů, připravováni o veškerý majetek a prostředky k živobytí. Terčem útoků se stávají dokonce i nemocnice a humanitární konvoje.

V těchto válkách není vítězů a poraženými jsou všichni. Vynakládány jsou biliony dolarů, ale vedou jen k destrukci společností i ekonomik a přiživují nedůvěru a strach, které mohou přetrvat po generace. Dochází k destabilizaci celých regionů a nová hrozba globálního terorismu zasahuje nás všechny.

Dnes, na Nový rok, vás všechny vyzývám, abyste se ke mně připojili ke společnému novoročnímu předsevzetí: dejme míru přednost před vším ostatním! Učiňme rok 2017 rokem, během něhož my všichni – občané, vlády, lídři – budeme usilovat o překonání neshod.

Od solidarity a soucitu v každodenním životě k dialogu a respektu při řešení politických rozporů…. Od příměří na bitevních polích ke kompromisům u jednacích stolů pro dosažení politických řešení…

Mír musí být naším cílem i rádcem.

Vše, o co jako lidstvo usilujeme – důstojnost a naděje, pokrok a prosperita – závisí na míru. Mír však závisí na nás!

Apeluji na vás všechny, abyste se společně se mnou stavěli za mír. Dnes i každý další den. Ať se rok 2017 stane rokem pro mír.

Děkuji Vám.

 

António Guterres, 9. generální tajemník OSN (životopis)