9. Průmysl, inovace a infrastrukturakid9

 

 

Jaká je současná situace?

2,6 miliardy obyvatel v rozvojovém světě nemá přístup k nepřetržité dodávce elektřiny.
V mnoha afrických zemích snižuje nedostatečná infrastruktura produktivitu firem asi o 40%.
Jedno pracovní místo v průmyslu vytváří 2,2 pracovního místa v jiných odvětvích.
V rozvojových zemích se průmyslově zpracovává méně než 30% zemědělské produkce, v rozvinutých zemích je to 98% produkce.

 

 

Co navrhují SDGs?

Zajistit dostupnost úvěrů pro malé podniky.
Zajistit, aby podniky dodržovaly postupy nezbytné pro udržitený rozvoj a nepoškozovaly životní prostředí.
Zajistit dostatek prostředků na výzkum a vývoj technologií.
Do roku 2020 zajistit všem přístup k internetu a novým technologiím.

 

K zamyšlení:

Jakým způsobem mohou nové technologie příspívat k ochraně životního prostředí?

 

Fakta o inovacích a infrastruktuře