8. Důstojná práce a ekonomický růstkid8

 

 

Jaká je současná situace?

Celosvětově se nezaměstnanost zvýšila ze 170 milionů lidí v roce 2007 na téměř 202 milionů v roce 2012. Z toho je asi 75 milionů mladých.
Téměř 2,2 miliardy lidí žijí za méně než 2 USD na den, tedy pod hranicí chudoby. Stabilní zaměstnání je hlavním prostředkem k odstranění chudoby.
V letech 2016-2030 bude potřeba 470 milionů nových pracovních míst.

 

 

 

 

Co navrhují SDGs?

Vytvářet příležitosti k získání bezpečné, tvůrčí k motivující práce.
Respektovat a chránit přírodní zdroje při výdělečných činnostech.
Nabízet důstojnou práci pro každého muže i ženy, mladé lidi i lidi s postižením.
Snížit počet nezaměstnaných mladých lidí a zlepšit zároveň dostupnost vzdělaní.
Skoncovat s dětskou prací.

 

K zamyšlení:

Co podle vás znamená „důstojná práce“?

 

Fakta o zaměstnanosti