7. Dostupné a čisté energiekid7

 

 

Jaká je současná situace?

1,3 miliardy lidí nemá přístpu k elektřině.
Energetika výrazně přispívá ke klimatické změně. Produkuje asi 60% celosvětových emisí skleníkových plynů.
Energie z obnovitelných zdrojů je nevyčerpatelná a čistá. Obnovitelné zdroje v současnosti tvoří 15% globálního energetického mixu.

 

 

 

 

Co navrhují SDGs?

Všem zajistit dostupnost moderních, čistých a bezpečných energií.
Do roku 2030 podstatně zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů.
Propagovat úsporné návyky k šetření energiemi.
Do roku 2030 celosvětově zdvojnásobit energetickou účinnost.

 

K zamyšlení:

Umíte si představit život bez elektřiny? Jaký zdroj energie bude podle vás nejrozšířenější na konci 21. století a proč?

 

Fakta o obnovitelných energiích