69. Valné shromáždění začne 16. září v New Yorku

12.9.2014

Výroční zasedání hlavního orgánu Organizace spojených národů, Valného shromáždění, bude zahájeno v sídle organizace v New Yorku 16. září pod předsednictvím Sama Kahamby Kutesy. Do svého zvolení byl ministrem zahraničních věcí Ugandy.

Program

Hned druhý týden 69. zasedání se budou konat akce na vysoké úrovni s účastí nejvyšších představitelů států a vlád. V pondělí a úterý (22. a 23. září) to bude Světová konference o původním obyvatelstvu. V úterý 23. září pak Klimatický summit (#Climate2014), který svolal šéf OSN Pan Ki-mun, aby „podpořil politickou vůli a podnítil ambiciózní kroky reagující na změnu klimatu”. Do New Yorku pozval vůdčí osobnosti vlád, měst, obchodu, finančnictví a občanské společnosti, aby ukázali, jak podporují nezbytnou změnu. Svět potřebuje vědět, co jednotlivé země už dělají pro snížení emisí skleníkových plynů.

Každoroční všeobecná rozprava, které se tradičně účastní nejvyšší představitelé států OSN, začne 24. září a potrvá až do 1. října.

Celoroční zasedání VS probíhá intenzivně od září do prosince, po novém roce se Valné shromáždění schází podle potřeby.

57. zasedání VS v roce 2002 předsedal někdejší ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan.