6. Pitná voda, kanalizace a hygienakid6

 

 

Jaká je současná situace?

Téměř 800 milionů lidí nemá přístup k vodě. Přibližně 2,5 miliardy lidí nemá přístup k sanitaci.
Každý den umírá v průměru pět tisíc dětí v důsledku špatné vody nebo sanitace.
Přibližně 70% veškeré dostupné vody se používá na zavlažování.

 

 

 

 

Co navrhují SDGs?

Zajistit všem přístup k nezávadné pitné vodě.
Vytvořit systém kanalizace a vhodného nakládání s odpady.
Sledovat kvalitu vody a snížit její kontaminaci. Předcházet znečištění vody chemikáliemi a jinými nebezpečnými látkami.
Zlepšit způsob využívání vody a zvýšit možnost jejího opakovaného využití.

 

K zamyšlení:

Co ještě je potřeba k tomu, aby všichni měli k dispozici čistou pitnou vodu?

 

Fakta o vodě