5. Rovnost mužů a ženkid5

 

 

Jaká je současná situace?

V jižní Asii bylo v roce 1990 zapsáno do základní školy pouze 74 dívek na 100 chlapců. V roce 2012 byly počty zapsaných dívek a chlapců vyrovnané.
Ve 46 zemích světa mají ženy více než 30% křesel alespoň v jedné z komor národního parlamentu.

 

 

 

 

Co navrhují SDGs?

Skoncovat se všemi formami násilí na ženách.
Odstranit všechny praktiky a tradice, které mohou vést k poškození fyzického a duševního zdraví žen a dívek.
Umožnit všem ženám a dívkám zapojení do všech oblastí politického, ekonomického a veřejného života.
Prosazovat politiky a zákony zajišťující rovnost pohlaví.

 

K zamyšlení:

Jak se díváte na otázku rovnosti mezi muži a ženami a mezi chlapci a dívkami? Co je podle vás v této věci důležité?

 

Fakta o  genderové rovnosti