4. Kvalitní vzděláníkid4

 

 

Jaká je současná situace?

Zápis do základních škol v rozvojových zemích dosáhl v současné době 91%. Bez vzdělání ale stále zůstává 57 milionů dětí.
Více než polovina dětí, které nechodí do školy, žije v subsaharské Africe.
Svět dosáhl rovnosti v základním vzdělání mezi chlapci a dívkami. Ale jen v málo zemích se to podařilo na všech úrovních vzdělání.

 

 

 


Co navrhují SDGs?

Zajistit vzdělání všem dětem bez rozdílu.
Nabízet více možností technickéh a odborného vzdělání mladým lidem i dospělým, aby měli šanci na lepší zaměstnání.
Zlepšit prostředí škol tak, aby bylo pro všechno bezpečné a podnětné a zlepšit vzdělání učitelů.
Podporovat vzdělání pro udržitelný rozvoj.

 

K zamyšlení:

Co myslíte, že je potřeba k tomu, aby všechny děti dostaly dobré vzdělání?

 

Fakta o vzdělání