3. Zdraví a kvalitní životkid3

 

 

Jaká je současná situace?

Každý den umírá o 17 tisíc dětí méně než v roce 1990. Přesto ale více než 6 milionů dětí ročně umírá před svými pátými narozeninami.
Od roku 2000 zabránilo očkování proti spalničkám témeř 15,6 milionu úmrtí.
Navzdory globálnímu zlepšení zůstává úmrtnost dětí v jižní Asii a subsaharské Africe vzsoká. Čtyři z pěti úmrtí dětí do pěti let se týkají těchto regionů.

 

 

 

Co navrhují SDGs?
Vymýtit epidemie nemocí, jako jsou například AIDS, žloutenka nebo nemoci přenášené vodou.
Šířit zdravotní osvětu, mimo jiné také informace o škodlivosti drog a alkoholu, i o otázkách duševního zdraví.
Zajistit všem kvalitní lékařskou pěči a cenově dostupné léky a vakcíny.

 

K zamyšlení:

Co všechno se musí brát v potaz, pokud chceme být zdraví?

 

Fakta o zdraví