2. Konec hladukid2

 

 

Jaká je současná situace?

Počet podvyživených lidí v rozvojových zemích se od roku 1990 snížil téměř o polovinu. Nicméně každý devátý člověk na světě stále trpí podvýživou (celkem 795 milionů lidí).
Naprostá většina hladovějících žije v rozvojových zemích, kde podvýživou trpí až 12,9% populace. V subsaharské Africe je podvyživený každý čtvrtý člověk.
Špatná výživa způsobuje téměř polovinu úmrtí dětí mladších pěti let. To je 3,1 milionu dětí ročně.

 

 

Co navrhují SDGs?
Odstranit podvýživu pomocí lepších sociálních programů pro děti, matky a starší osoby.
Zvýšit zemědělskou výrobu a příjmy drobných farmářů. Zároveň by se ale mělo chránit životní prostředí a pečovat o biologickou rozmanitost.
Předcházet suchu, záplavám a jiným přírodním pohromám.
Chránit rozmanitost druhů semen, plodin a hospodářských zvířat.

 

K zamyšlení:

Co ještě bychom měli brát v úvahu, pokud chceme zajistit, aby všichni měli dostatek výživné stravy?

 

Fakta o hladu