17. Partnerství ke splnění cílůkid17

 

 

Jaká je současná situace?

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) činila v roce 2014 asi 135 miliard USD.
Počet uživatelů internetu v Africe se v posledních čtyřech letech téměř zdvojnásobil.
Od roku 2015 má asi 95% světové populace přístup k mobilnímu signálu.

 

 

 

 

Co navrhují SDGs?

Do roku 2030 dosáhnout všech stanovených cílů ve všech státech. SDGs by se měly stát součástí národních plánů a každá vláda rozhodne, který z cílů je pro její zemi nejdůležitější.
Zajistit, aby všechny státy uvolnily na plnění cílů vlastní prostředky. Rozvinuté země by se navíc měly zavázat pomocí těm méně rozvinutým.
Do roku 2020 zajistit lepší sběr a zpracování statistických dat ve všech státech, aby bylo možné hodnostit jejich pokrok při plnění SDGs.

 

K zamyšlení:
Diskutujte o tom, co se vám podařilo lépe, když jste se na řešení nějakého úkolu spojili, než když jste na problém byli sami.

 

Fakta o globálním partnerství