16. Mír, spravedlnost a silné institucekid16

 

 

 

Jaká je současná situace?

Podle Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) stoupl počet uprchlíků pod mezinárodní ochranou na rekordních 13 milionů.
Korupce, úplatkářství, krádeže a daňové úniky připravují rozvojové země ročně asi o 1,26 bilionu USD (tedy okolo 31,5 bilionu korun).
V zemích zasažených válečným konfliktem je nucena opustit školní docházku asi polovina dětí.

 

 

 

Co navrhují SDGs?

Skoncovat s násilím ve světě a nepřipustit ztráty na životech, které způsobuje válka.
Odstranit zneužívání, vykořisťování, obchodování a další formy mučení a násilí na dětech.
Zaručit každému rovný přístup a spravedlivé zacházení.
Bojovat proti všem formám zločinu a korupce.
Zajistit všem volný přístup k informacím.
Posílit instituce, které chrání proti násilí, terorismu a kriminalitě.

 

K zamyšlení:

Co si myslíte, že by měly státy dělat, aby se vyhnuly válkám?

 

Fakta o spravedlnosti