15. Život na soušikid15

 

 

Jaká je současná situace?

Každý rok na planetě zmizí 13 milionů hektarů lesů, což odpovídá rozloze Česka a Slovenska dohromady.
2,6 miliardy lidí je přímo závislých na zemědělství, ale 52% zemědělské půdy se postupně znehodnocuje.
V důsledku sucha a dezertifikace (rozšiřování pouští) mizí každý rok 12 milionů hektarů zemědělské půdy.
22% druhům zvířat hrozí vyhynutí.

 

 

 

Co navrhují SDGs?

Dodržovat mezinárodní dohody na ochranu a zachování ekosystémů (například pouští nebo deštných pralesů).
Do roku 2020 snížit odlesňování a naopak vysázet další stromy, aby vyrostly nové lesy.
Zastavit lov a obchodování s chráněnými druhy a živočichů a podobně regulovat nakládání s chráněnými druhy rostlin.

 

K zamyšlení:

Zasadili jste už někdy strom? Kde to bylo a jaký druh stromu to byl?

 

Fakta o ekosystémech