14. Život ve voděkid14

 

 

Jaká je současná situace?

Oceány pokrývají tři čtvrtiny zemského povrchu, zahrnují 97% vody na Zemi a z hlediska objemu vytvářejí 99% životního prostoru na planetě.
Až 40% světových oceánů je významně poznamenaných lidskou činnosti, především rybolovem, a to v takové míře, že se populace ryb nestačí přirozenou cestou obnovovat.
Oceány zachycují asi 30% CO2 produkovaného lidskou činností, čímž významně tlumí nepříznivé dopady globálního oteplování.

 

 

 

Co navrhují SDGs?

Snížit do roku 2025 znečištění moří, protože velká čás nečistot je důsledkem nezodpovědné lidské činnosti na pevnině.
Do roku 2020 dosáhnout účinné regulace rybolovu.
Do roku 2020 minimalizovat a řešit dopady okyselování oceánů.

 

K zamyšlení:

Je pro vás ochrana moří a oceánů důležitá, přestože Česko nemá moře?

 

Fakta o udržitelnosti oceánů