13. Klimatická opatřeníkid13

 

 

Jaká je současná situace?

Emise skleníkových plynů z lidské činnosti mají největší vliv na klimatické změny. Momentálně jsou na nejvyšší úrovni v historii. Globální emise oxidu uhličitého se od roku 1990 zvýšily o téměř 50%.
Všechny poslední tři dekády byly jedna po druhé teplejší než všechny předcházející od roku 1850. Období mezi lety 1983-2012 bylo pravděpodobně nejteplejšími 30 lety za posledních 14 století.
Existuje mnoho způsobu, jak dosáhnout významného snížení emisí v průběhu několika příštích desetiletí. To je nutné k udržení růstu průměrné globální teploty do 2°C (cíl stanovený vládami států).

 

 

Co navrhují SDGs?

Zajistit, aby lidé byli dobře připraveni na rizika spojená se změnou klimatu a přírodními katastrofami.
Věnovat změně klimatu pozornost v jednotlivých programech vlád a zajistit dostatečné zdroje pro boj s jejími příčinami i následky.

 

K zamyšlení:

Jak si myslíte, že se změna klimatu nejvíce projeví ve světě a jak v Česku?

 

Fakta o klimatické změně