12. Odpovědná výroba a spotřeba



kid12

Jaká je současná situace?

Za rok lidstvo vyplýtvá nebo jinak znehodnotí 1/3 všech vyrobených potravin, to je asi 1,3 miliardy tun jídla.
Pokud by lidé na celém světě přešli na energeticky úsporné žárovky, ušetřilo by se až 120 miliard USD, tj. okolo 3 bilionů korun. Ušetřené peníze by přitom z větší části pokryly částku, která je ročně investována do rozvojové pomoci.
Pokud v roce 2050 dosáhne světová populace očekávaného počtu 9,6 miliardy, budeme potřebovat asi tři planety Země, abychom měli dostatek přírodních zdrojů potřebných k udržení současného životního stylu.

Co navrhují SDGs?

Zastavit plýtvání potravinami.
Do roku 2020 zajistit plnění závazků z mezinárodních smluv o nakládání se škodlivými chemikáliemi, o ochraně ovzduší, vody a půdy.
Do roku 2030 výrazně snížit produkci odpadů.
Zabezpečit, aby velké firmy při svém provozu jednaly zodpovědné vůči životnímu prostředí.
Poskytovat lidem informace o přírodních procesech a umožnit jim žít v souladu s přírodou.

K zamyšlení:
Myslíte si, že snížení plýtvání jídlem ušetří vaší rodině peníze? Co ještě se může změnit , pokud snížíme plýtvání potravinami?

Fakta o udržitelnosti přírodních zdrojů