11. Udržitelná města a obcekid11

 

 

Jaká je současná situace?

Celá polovina lidstva žije ve městech a tento podíl se nadále zvyšuje. Do roku 2030 bude podíl městské populace téměř 60%.
Města pokrývají pouhá 2% zemského povrchu, ale spotřebovávají 60-80% veškeré energie a vytvářejí až 75% emisí skleníkových plynů. Rychlá urbanizace vyvíjí tlak na dodávky pitné vody, kanalizaci, životní prostředí i zdravotní systém. Vysoká koncentrace lidí ve městech ale může vést zároveň k efektivnějšímu využívání zdrojů a energie a také technologickým inovacím, které přispějí ke snižování jejich spotřeby.

 

 

Co navrhují SDGs?

Zajistit všem dostupnost kvalitního a bezpečného bydlení a základních služeb.
Poskytovat bezpečnou organizovanou dopravu, která šetří životní prostředí a vyhovuje i potřebám dětí, žen a znevýhodněných lidí.
Zapojit obyvatele do diskuzí o plánování a zlepšování prostředí měst, v nichž žijí.
Zajistit kontrolu nakládání s odpadem a kvality ovzduší.
Připravit obyvatele na zvládání projevů změny klimatu, jako časté povodně, extrémní sucho.

 

K zamyšlení:

Co byste ve svém městě nebo obci změnili tak, aby se tam všem lidem lépe žilo?

 

Fakta o inkluzi a udržitelnosti měst