Zprávy 2010

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998


Vážení vládci světa, stále čekáme

OSN vyhlásila výsledky soutěže „Kreativně proti chudobě“

25.08.2010 - Z více než dvou tisíc grafických návrhů tiskových inzerátů zaslaných do soutěže „Kreativně proti chudobě“ vybrali lidé hlasující na internetu a porota složená z odborníků na reklamu, design, fotografii a zástupců OSN za vítěze grafického designéra z Islandu Stefána Einarssona (44) a jeho práci Vážení vládci světa, stále čekáme. Soutěže vyhlášené v květnu Organizací spojených národů v Evropě se zúčastnili profesionální i amatérští grafici z celkem 34 zemí kontinentu. Z České republiky bylo přihlášeno 21 prací.

We are still waiting

Autor: Stefán Einarsoon, Island

„Z ocenění mám samozřejmě velkou radost a upřímně věřím, že připomene politickým lídrům světa, že musí splnit sliby, které vůči chudým v minulosti učinili, a zasadit se o splnění Rozvojových cílů tisíciletí,“ říká Stefán Einarsson, který 10. září převezme v Madridu z rukou španělské královny Sofie hlavní cenu - šek na pět tisíc Eur. Cenu věnovalo španělské předsednictví EU. Slavnostního předání se zúčastní i herec Antonio Banderas, který při té příležitosti bude jmenován vyslancem dobré vůle Rozvojového programu OSN (UNDP). Přítomni budou také španělská ministryně pro mezinárodní spolupráci Soraya Rodriguez Ramosová, předseda poroty soutěže Kreativně proti chudobě Jacques Séguéla a ředitelka Regionálního informačního centra v Bruselu Afsané Bassir-Pourová.

broken promise

Autor: Tine Lugarić, Slovinsko

Cílem soutěže je upozornit na globální problém chudoby a seznámit Evropany s důležitostí splnění Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). V roce 2000 přijali vedoucí představitelé států Deklaraci tisíciletí, v níž se společně zavázali snížit do roku 2015 na polovinu počet extrémně chudých ve světě. Dosud ale každý den na následky chudoby umírá 50 tisíc lidí. Propast mezi bohatými a chudými se prohlubuje. V chudobě žije téměř polovina populace, 70 procent z nich jsou ženy. V možnostech lidstva je to změnit.

„Vůbec jsme nečekali tak velký zájem o účast. Soutěžící chtěli především vyslat signál světovým státníkům, kteří se v září sejdou na summitu v New Yorku. Pokrok v naplňování cílů tisíciletí je sice zřetelný, ale pořád to není dostatečné. Nemůžeme tedy jen nečinně přihlížet. Dík patří všem našim partnerům – organizacím OSN, médiím a samozřejmě všem našim porotcům,“ říká šéfka Regionálního informačního centra OSN v Bruselu.

poverty extinct

Autor: Stefán Einarsoon, Island

Do splnění MDGs, tedy osmi konkrétních závazků z Deklarace tisíciletí, zbývá pouhých pět let. Světoví státníci se od 20. do 22. září sejdou v sídle OSN v New Yorku znovu, aby postup za uplynulých deset let zhodnotili a akcelerovali společné úsilí k naplnění závazků, na nichž závisí životy více než miliardy lidí živořících v ponižující chudobě, bez přístupu k eletkřině, pitné vodě, bez hygienických zařízení, lékařské péče a bez možnosti nasytit nebo ochránit před zákeřnými nemocemi své děti.

Soutěž „Kreativně proti chudobě“ je jedním ze způsobů, jak na tyto problémy upozornit a připomenout představitelům států světa jejich odpovědnost. Druhou cenu si odnesl Slovinec Tine Lugarić za svou práci „Plané sliby, zmařené životy“ a třetí znovu Stefán Einarsson za práci „2015: Chudoba – vyhynulý druh“.

Nejlepší práce budou po celý rok prezentovány ve formě výstav v mnoha zemích. Máte-li zájem zorganizovat takovou výstavu u vás, kontaktujte nás, prosím.