Zprávy 2008

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998


Na úsvitu - Výstava, která připomíná nekonečný proces zušlechťování lidskosti

Úřad vlády České republiky a Informační centrum OSN v Praze pořádají výstavu k 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv

15.10.2008 - V pondělí 13. října byla ve Strakově akademii slavnostně zahájena výstava "Na úsvitu." Výstavu k 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv zahájil premiér M. Topolánek a ministryně Džamila Stehlíková. Jako hosté na vernisáži vystoupili Mário Biháry a Adam Pospíšil.

Předseda vlády Mirek Topolánek při zahájení výstavy

Předseda vlády Mirek Topolánek při zahájení výstavy "Na úsvitu" Foto: vlada.cz

Výstava je poctou samotné Deklaraci i úsilí a ideálům jak jejích tvůrců, tak obránců lidských práv. Chce alespoň stručně připomenout historické souvislosti a vývojové trendy, které ve vyspělých zemích dnes akcentují především rovné příležitosti, antidiskriminační opatření, sociální začleňování, seberealizaci a participaci minorit i humanizaci života zvláště znevýhodněných a ohrožených lidí. Cílem není výuková expozice, ucelený výklad s definicemi a výčty dokumentů, institucí, agend, ani přehled aktuálních problémů.

Informovat a podnítit zájem

Předkládá spíše vhled do světa lidských práv, nástin jeho rozsáhlosti a mozaiku aktivit bez nároku na úplnost - zastoupena není např. problematika vězeňství, národní ani mezinárodní kontroly dodržování lidských práv ani mnoha závažných dílčích jevů, z nichž některé by vydaly na samostatnou expozici. Výstava si především klade za cíl nejen informovat, ale zejména podnítit zájem, veřejnou diskusi, angažované občanství a tím i řešení dílčích jevů – vždyť jsme stále teprve na úsvitu plné emancipace a rovných příležitostí všech lidských bytostí.

Autoři projektu si také uvědomují, že současná mladá generace, která naštěstí nemá přímou zkušenost s totalitou a s řízeným ponižováním lidské důstojnosti, vnímá svobodu jako cosi samozřejmého a nenapadnutelného. Jedním z podstatných cílů výstavy je podnítit zájem mladých lidí o problematiku lidských práv. Pouze pokud si mladí lidé uvědomí, kolik práce, obětí a zkušeností stojí za dnešní podobou demokracie, budou se moci vyhnout některým tragickým chybám ve svém vlastním hledání a objevování toho, co znamená svoboda.

Protože zejména mladí lidé by měli dostat šanci si naplno uvědomit, že jsou hrdými nositeli poselství o nezdolnosti lidské touhy po hledání spravedlnosti a svobody. Historie vývoje lidských práv a demokracie by pro ně měla být zdrojem sebevědomí, nedůvěry ke generalizacím všeho druhu, respektu a odvaze. Odvaze ke skutečné svobodě myšlení. Tato svoboda klade na člověka nesmírné nároky. Snad právě proto je člověk s naplňováním svých ideálů stále na úsvitu.