Zprávy 2007

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998


Vzdělávací programy v IC OSN ke dni holocaustu

25.1.2007 Od roku 2005 je 27. leden na celém světě připomínán jako Mezinárodní den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. V souvislosti s tím připravilo Informační centrum OSN ve spolupráci s Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze pro žáky a studenty vzdělávací programy HANIN KUFŘÍK, HOLOCAUST V DOKUMENTECH a BESEDA S PAMĚTNÍKY HOLOCAUSTU (podrobnosti viz níže). Programy poskytují dostatek informací, kladou důraz na samostatnou a aktivní práci studentů a jejich cílem je napomoci porozumět této závažné problematice, která se přímo týká i českých dějin.

Od 29.1. do 8.2. se s vaší školou můžete zúčastnit jednoho z nabízených vzdělávacích programů (přesné datum i čas záleží na domluvě). Probíhat budou v prostorách knihovny IC OSN (nám. Kinských 6, Praha 5) a jsou v tomto termínu nabízeny zdarma.

Praktické informace pro pedagogy a školní kolektivy

- v období od 29.1. do 8.2. zveme třídní kolektivy na jeden ze vzdělávacích pořadů o holocaustu (je nutné předem domluvit termín na níže uvedených kontaktech)

- v domluvený termín bude v IC OSN k dispozici zkušený lektor Židovského muzea, který zajistí pro studenty zajímavý výklad k tématu holocaust. Výběr programu záleží na vašem zájmu a program vždy zohledňuje věkovou skupinu návštěvníků.

- na program se dá snadno se studenty navázat v hodinách dějepisu, společenských věd, literatury, občanské výchovy apod.

- Informační centrum OSN najdete na Nám.Kinských 6, Praha 5, zastávka tramvaje č. 6, 12, 20, 9 – Švandovo divadlo.

Těšíme se na Vás!

Kontakt:
Daniela Richterová
Informační centrum OSN
nám. Kinských 6, Praha 5
tel: 257 199 835, 607 650 623
email: library@osn.cz

Vyberte jeden z těchto programů

1) HANIN KUFŘÍK
Interaktivní program pro základní i střední školy, založený na práci s knížkou Karen Levinové Hanin kufřík (vydalo nakladatelství Portál ve spolupráci se Židovským muzeem v Praze, Praha 2003). Účastníci programu by se měli na základě vlastního pátrání v dokumentech seznámit s osudy konkrétních osob z Protektorátu Čechy a Morava a ze Slovenska za druhé světové války. Jedním z výstupů programu jsou samostatné práce účastníků, ve kterých se na základě zjištěných skutečností a s využitím vlastní fantazie snaží popsat osobní příběhy některé z vybraných postav.
Doba trvání: přibližně 3 hodiny včetně přestávek.
Určeno pro 8. – 9. třídy ZŠ a SŠ, dílnu je možné upravit i pro nižší ročníky ZŠ (5. až 7. třídy).
Více informací o projektu naleznete zde

2) HOLOCAUST V DOKUMENTECH
Pět pracovních skupin analyzuje dokumenty spojené s pěti fázemi holocaustu: definice a evidence, zbavování práv a majetku, deportace, koncentrace a fyzická likvidace. Součástí programu jsou výpravné pracovní listy, které získávají školy při návštěvě programu zdarma a které mohou posloužit pedagogům při školní výuce.
Určeno pro studenty SŠ.
Doba trvání: 90 - 120 minut

3) BESEDA S PAMĚTNÍKY HOLOCAUSTU V IC OSN
Třída se může zůčastnit besedy s přímými svědky holocaustu. Tyto besedy se setkávají s velmi příznivým ohlasem a umožní žákům lépe pochopit, jak holocaust vnímali obyčejní lidé, kterých se bezprostředně dotýkal. Besedu je možné doplnit promítáním dokumentárního filmu Krátký život Anny Frankové.
Určeno pro studenty SŠ i ZS.
Doba trvání: 60-90 minut

Další info:
www.jewishmuseum.cz
Dana Gabaľová a Marie Zahradníková
Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze
dana.gabalova@jewishmuseum.cz, marie.zahr@jewishmuseum.cz
tel.: 224 814 926, 222 322 935