Rada bezpečnostiRada bezpečnosti (RB) má 15 členů.

Charta OSN určuje 5 z nich jako stálé, Valné shromáždění volí 10 dalších za členy nestálé na dvouleté období. Údaj v závorce za jmény států znamená rok, ve kterém ke dni 31. prosince vyprší jejich mandát.

Stálí členové:
Čína, Francie, Ruská federace, Spojené státy americké a Velká Británie.

10 nestálých členů v roce 2016:
Angola (2016), Egypt (2017), Japonsko (2017), Malajsie (2016), Nový Zéland (2016), Senegal (2017), Španělsko (2016), Ukrajina (2017), Uruguay (2017), Venezuela (2016).