SlužbyKnihovna Informačního centra OSN je budována od roku 1947 a poskytuje informace o historii, činnosti, struktuře a dokumentaci OSN.

 Co v knihovně najdete?

• téměř 3000 odborných publikací z produkce OSN;
• periodika;
• informační materiály OSN;
• k využití je studovna vybavená WiFi;

 

Kontakt:

Železná 24, 110 00 Praha 1
tel.: (+420) 255 711 646
fax: (+420) 257 316 761
e-mail: barbora.krutakova@unic.org

Zájemce o návštěvnu knihovny prosíme, aby se na termínu dohodli předem telefonicky nebo emailem.

 

Referenční služby:

• informace o fondu knihovny;
• faktické informace z webových stránek Spojených národů.

Odpovědi na konkrétní dotazy a požadavky zasíláme elektronickou poštou. K dotazům na obecná témata poskytujeme odkazy na široké spektrum elektronických a jiných informačních zdrojů OSN.
Veškeré služby knihovny jsou bezplatné.

 

Další služby:

Knihovna OSN on-line: E-mailové rozesílání informací o nových dokumentech a elektronických informačních zdrojích systému OSN.

Kopírování a tisk elektronických dokumentů
(maximálně 20 stran na osobu).

 

Fond referenční knihovny OSN v Praze zahrnuje dokumenty z následujících oblastí činnosti OSN:

• Oficiální publikace hlavních orgánů OSN (Valné shromáždění, Rada bezpečnosti, Ekonomická a sociální rada, Poručenská rada, Mezinárodní soudní dvůr a Sekretariát OSN).
• Dokumenty o historii OSN a všeobecné materiály o aktivitách organizace.
• Odzbrojení a mezinárodní bezpečnost, udržování míru (Peacekeeping).
• Mezinárodní právo.
• Prevence kriminality, boj s organizovaným zločinem a mezinárodním terorismem. Drogy.
• Sociální a ekonomický rozvoj: světové přehledy ekonomického a sociálního rozvoje; regionální ekonomické přehledy; nadnárodní společnosti a mezinárodní investice; ekonomické plánování a odhady vývoje; ekonomická spolupráce; statistické publikace.
• Přírodní zdroje a ochrana životního prostředí.
• Průmysl a jednotlivá průmyslová odvětví, publikace UNIDO.
• Zemědělství a výživa (zemědělské statistiky, výroba a obchod, výzkum, lesy, hnojiva, ryby – publikace FAO).
• Doprava a spoje (železniční, vodní a automobilová doprava, civilní letecká doprava, telekomunikace). Nové technologie.
• Zahraniční obchod (mezinárodní obchodní právo, vývoz, dovoz, zprávy o obchodu a rozvoji, přehledy Světové obchodní organizace (WTO) pro jednotlivé státy).
• Mezinárodní finance (mezinárodní finanční statistiky, platební bilance, státní finance).
• Demografie (statistiky, prognózy demografického vývoje).
• Oblast práce a sociální péče (konvence a doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO), zaměstnanost a platové statistiky, mezinárodní migrace za prací).
• Lidská práva (mezinárodní právní normy, aktivity OSN na poli lidských práv, práva žen, dětí, uprchlíků).
• Ochrana zdraví (publikace Světové zdravotnické organizace (WHO)) • Atomová energie a jaderná bezpečnost.

Share on Facebook1Tweet about this on TwitterGoogle+0